SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แกรนด์ โอเรียนตัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บจ.แกรนด์ โอเรียนตัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535143889
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 18 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 02-3792158
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋องน้ำซอส เครื่องปรุงรสอาหาร

Links