SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เฮอร์บัล เฮอริเทจ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546119771
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 248 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต แปรรูป จัดจำหน่ายส่ง-ปลีกผลิตภัณฑ์สมุน

Links