SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0255547000513
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 262 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก ต.จันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : 02-9096602
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้า ส่งออก อาหารเสริมทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างผลิตสินค้า


Links