SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เฮลท์ บาย เฮิร์บ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575556000617
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย #57180
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัขกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Links