SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เฮ่งเกงตัง ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548147756
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 22/342-343 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ซอย 54 ต.แสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 0-2453-1334
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Links