SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอสธีเมด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0445553000064
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 172 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม #44000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Links