SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จำกัด
เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905543000342
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 074-477501-4 , 098-6719885
แฟกซ์ : 0-7447-7505
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง บริการรับฝาก


Links