SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอส.พี.ฟาสฟูดส์ จำกัด
บจ.เอส.พี.ฟาสฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505545000211
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 58/3 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ #50130
โทรศัพท์ : 053-339353
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายเบเกอรี่

Links