SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัด
เอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105541002965
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
โทรศัพท์ : 0-7750-3384-8
แฟกซ์ : 0-7750-3389
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารทะเลแช่แข็ง แ


Links