SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอส.เค.สไปซ์ แอนด์ เฮิร์บ จำกัด
บจ.เอส.เค.สไปซ์ แอนด์ เฮิร์บ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547046018
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 64 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ต.หนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : 02-4206125
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายเครื่องเทศ สมุนไพร

Links