SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอส พี เอ็น. ปาล์มออยล์ จำกัด
บจ.เอส พี เอ็น. ปาล์มออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0865555000092
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 69/4 หมู่ที่ 11 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร #86190
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานหีบน้ำมันปาล์ม

Links