ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105538006653
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 298 หมู่ 6 ถนนเจ้าพระยาวิลล่า ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8896367, 02-8897533
แฟกซ์ : 02-8897534
เว็บไซต์ : www.mvfood.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก

แผนที่ :


Links