SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
บจ.เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105538006653
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 298 หมู่ 6 ถนนเจ้าพระยาวิลล่า ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10170
โทรศัพท์ :  (02)8896367, (02)8897533
แฟกซ์ :  (02)8897534
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงสี โรงงานทำน้ำตาล โรงน้ำแข็ง โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม

Links