SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ็ม.วาย.พี. ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.เอ็ม.วาย.พี. ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305557003158
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 251 หมู่ที่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30280
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตเยลลี่ ขนมอบกรอบ

Links