SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ็ม แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด
บจ.เอ็ม แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547165815
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 9 ซอยจันทน์ 43 แยก 17 ถนนจันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 0-2673-3051
แฟกซ์ : 0-2673-3053
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ผักผลไม้อาหาร ทั้งสด แช่แข็งแปรรูปและพร้อมปรุง จำหน่ายปลีกส่ง

Links