SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอฟแอนด์บีออแกนิคส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546041616
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 61/107 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว ต.จันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : 0-2986-5250-3
แฟกซ์ : 0-2986-5254
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตสมุนไพรผง อาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม

Links