SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอฟ แอนด์ บี บายดาว จำกัด
บจ.เอฟ แอนด์ บี บายดาว จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549141034
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 99/9 ซอยพัฒนเวศม์ 12 ถนนสุขุมวิท 71 ต.พระโขนงเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2934-6501
แฟกซ์ : 0-2381-4080
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานทำขนมทุกชนิด

Links