SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ็นวี เบฟเวอร์เรจ จำกัด
บจ.เอ็นวี เบฟเวอร์เรจ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125556019435
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 49/2 หมู่ที่ 8 ถนนหม่อมเจ้าทวีวัฒนา-คลองมะสง ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี #11150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก ทั้งชนิดสดและผสม เช่น น้ำส้ม น้ำองุ่น และน้ำมะเขือเทศ น้ำฝรั่ง

Links