SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ็นฟู้ด ซัพพลายส์ จำกัด
บจ.เอ็นฟู้ด ซัพพลายส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556085993
หมวดหมู่ : วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
ที่อยู่ : 2/3 ถนนสุวินทวงศ์ ต.มีนบุรี อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร #10510
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและจำหน่ายส่วนผสมอาหาร

Links