SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ็นซีซี เทรดดิ้ง จำกัด
บจ.เอ็นซีซี เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415556000065
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 732/24 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี #41000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและขายขนมขบเคี้ยว

Links