SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ็น.เอส.ฟาร์ม จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531005881
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 50/1 ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน #51000
โทรศัพท์ : 053-563699
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เริ่มแรกประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อา

Links