SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ็น เอ็น ซี ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.เอ็น เอ็น ซี ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905552000309
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 148 ถนนนางงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา #90000
โทรศัพท์ : 074-323600
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตและจำหน่าย อาหารประเภทตามสั่ง ขนมเค้ก ขนมปัง เบเกอร์รี่

Links