SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท 5 นกกระเรียนโอสถ จำกัด
บริษัท 5 นกกระเรียนโอสถ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548108084
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 8 ถนน ทรงคนอง-คลองผีเสื้อ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-3431-8585-7, 084-656-5553
แฟกซ์ : 0-3431-8586
เว็บไซต์ : https://th-th.facebook.com/saruscrane1940

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ประกอบกิจการผลิต และรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากสมุนไพร

แผนที่ :


Links