SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอซีเอฟ. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บจ.เอซีเอฟ. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125556023033
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 29/120 หมู่ที่ 2 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี #11110
โทรศัพท์ : 02-5258591
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จำหน่ายทั้งปลีกและส่งภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและขนมทุกชนิด

Links