SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอซ่า มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557060811
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 250 ถนนนครลุง ต.บางไผ่ อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : 02-8076237
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

Links