SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอคิววาย ซอส จำกัด
บจ.เอคิววาย ซอส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245547000505
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 8/1 หมู่ที่ 11 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา #24000
โทรศัพท์ : 0-3859-3947-9
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขาย และค้าซีอิ๊ว ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสชนิดเหลวที่ทำจากถั่วเหลือง

Links