SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ็กซ์เซลเล้นท์ ฟู้ด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745553000614
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 35/295 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพแบบสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

Links