ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505547004583
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 เชียงไหม่ ต.ท่าวังพร้าว อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053-024661, 086-1985599
แฟกซ์ : 053-829135
เว็บไซต์ : Facebook : NPB INTERFOODS CO.,LTD

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM รับผลิตน้ำผลไม้แช่แข็ง ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

แผนที่ :


Links