SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอ็นพีบี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
เอ็นพีบี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 เชียงไหม่ ต.ท่าวังพร้าว อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053-024661, 086-1985599
แฟกซ์ : 053-829135
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

องเย็นรับฝากสินค้า และรับผลิตน้ำผลไม้แช่แข็ง ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้พร้อมดื่ม

Links