SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอเอ็มทีโกรว์ธ จำกัด
บจ.เอเอ็มทีโกรว์ธ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0925557000048
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 116/7 ถนนจริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง #92000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช

Links