SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอเวอร์กรีน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บจ.เอเวอร์กรีน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539026046
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 35 อาคารมหาวิวัฒน์ ชั้น 4 ซอยเลิศนาวา ถนนกรุงเทพกรีฑา ต.หัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 02-6117617
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตขนม

Links