ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536113193
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-3477-2044-9
แฟกซ์ : 0-3477-2042
เว็บไซต์ : www.asiaticagro.com

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำมะพร้าวบรรจุขวด น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง

แผนที่ :


Links