SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
บจ.เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536113193
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : 0-3477-2044-9
แฟกซ์ : 0-3477-2042
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต และส่งออกเครื่องกระป๋อง

Links