SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอเชีย ฟอเรสตรี้ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บจ.เอเชีย ฟอเรสตรี้ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551119211
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 54 อาคารบี.บี.บิลดิ้ง ชั้นที่ 20 ห้องที่ 2012-14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ต.คลองเตยเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 02-2596455
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

กาผลิต และสกัดน้ำมันจากพืช และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากพืช

Links