SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอเชี่ยนสุพีเรียฟู้ดส์ จำกัด
เอเชี่ยนสุพีเรียฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705543000620
หมวดหมู่ : ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 เขางู-เบิกไพร ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ :  032 201514, 032 201515
แฟกซ์ : 032 201574a 032 344574
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผู้ผลิตและส่งออก เส้นหมี่a ก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวประเภทอื่นๆ

Links