SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ.อาร์.เอส.ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.เอ.อาร์.เอส.ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745556005901
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้าผลิตซื้อขายพริกไทยรับจ้างผลิตพริกไทยป่นและเม็ดเครื่องเทศต่างๆเห็ดตากแห้ง ทั้งปลีก ส่ง

Links