SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เอ.เค.ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด
บจ.เอ.เค.ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554102734
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 29/128 หมู่ที่ 3 ต.ลำผักชี อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร #10530
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มชนิดผงและน้ำสำเร็จรูป เครื่องดื่มกาแฟสำเร็จรูป

Links