SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เหล่าธงสิงห์ จำกัด
บจ.เหล่าธงสิงห์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105528000423
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 1003/1-4 ถนนทรงวาด ต.สัมพันธวงศ์ อ.เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร #10100
โทรศัพท์ : 0-2815-5711
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมันพืช ขายส่งน้ำมันพืช

Links