ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0935553000060
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 190 หมู่ที่ 11 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7464-1082
แฟกซ์ : 0-7464-1754
เว็บไซต์ : www.thaitempura.com

รายละเอียดธุรกิจ :

เห็ดทอด แสน็คเห็ด

แผนที่ :


Links