เลือกประเภทรายงาน
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
จำนวนโรงงาน (ราย)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไวน์
987
อาหารเบเกอรี่
390
อาหารกระป๋อง
227
ชาและกาแฟ
62
ไขมันและน้ำมัน
236
ผลิตภัณฑ์จากนม
0
วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
85
บรรจุภัณฑ์อาหาร
27
โลหะ
0
แก้ว
0
ขวดพลาสติก / Preform
0
พลาสติกห่ออาหาร
0
กระดาษ / กล่อง
0
กระเป๋า / กระเป๋า
0
อาหารแปรรูป
940
อาหารแช่แข็ง
207
ผลไม้
269
สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
673
เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
90
นมและผลิตภัณฑ์นม
72
ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า
27
ข้าวและธัญพืช
147
อาหารทะเล
126
ขนมขบเคี้ยว
149
น้ำอัดลม
12
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
314
แป้งและแป้ง
89
น้ำตาลและสารให้ความหวาน
101
ผัก
44
อื่น ๆ
3490

Links