เลือกประเภทรายงาน
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
จำนวนโรงงาน (ราย)
การผลิตเครื่องดื่ม (ISIC CODE 110)
803
การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ISIC CODE 1071)
338
การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม (ISIC CODE 1076)
127
การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ (ISIC CODE 104)
186
การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป (ISIC CODE 108)
137
บรรจุภัณฑ์อาหาร (ISIC CODE 170 222)
141
การผลิตอาหารสำเร็จรูป (ISIC CODE 1075)
834
การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
471
การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ (ISIC CODE 101)
144
การผลิตผลิตภัณฑ์นม (ISIC CODE 105)
107
การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งที่คล้ายกัน (ISIC CODE 1074)
61
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่ สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช (ISIC CODE 106)
294
การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ำ (ISIC CODE 102)
230
การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทำจากน้ำตาล (ISIC CODE 1073)
148
การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร (ISIC CODE 1077)
416
การผลิตน้ำตาล (ISIC CODE 1072)
114
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
2820

Links