เลือกประเภทรายงาน
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
จำนวนโรงงาน (ราย)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไวน์
992
อาหารเบเกอรี่
426
อาหารกระป๋อง
233
ชาและกาแฟ
98
ไขมันและน้ำมัน
241
ผลิตภัณฑ์จากนม
3
วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
89
บรรจุภัณฑ์อาหาร
82
โลหะ
0
แก้ว
1
ขวดพลาสติก / Preform
3
พลาสติกห่ออาหาร
3
กระดาษ / กล่อง
3
กระเป๋า / กระเป๋า
0
อาหารแปรรูป
1025
อาหารแช่แข็ง
230
ผลไม้
307
สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
690
เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
107
นมและผลิตภัณฑ์นม
84
ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า
49
ข้าวและธัญพืช
200
อาหารทะเล
143
ขนมขบเคี้ยว
179
น้ำอัดลม
13
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
358
แป้งและแป้ง
102
น้ำตาลและสารให้ความหวาน
106
ผัก
61
อื่น ๆ
3606

Links