เลือกประเภทรายงาน
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
จำนวนโรงงาน (ราย)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไวน์
992
อาหารเบเกอรี่
409
อาหารกระป๋อง
230
ชาและกาแฟ
86
ไขมันและน้ำมัน
239
ผลิตภัณฑ์จากนม
1
วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
85
บรรจุภัณฑ์อาหาร
49
โลหะ
0
แก้ว
0
ขวดพลาสติก / Preform
2
พลาสติกห่ออาหาร
1
กระดาษ / กล่อง
0
กระเป๋า / กระเป๋า
0
อาหารแปรรูป
1000
อาหารแช่แข็ง
215
ผลไม้
287
สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
684
เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
100
นมและผลิตภัณฑ์นม
78
ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า
41
ข้าวและธัญพืช
184
อาหารทะเล
133
ขนมขบเคี้ยว
158
น้ำอัดลม
12
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
336
แป้งและแป้ง
96
น้ำตาลและสารให้ความหวาน
103
ผัก
51
อื่น ๆ
3571

Links