เลือกประเภทรายงาน
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
จำนวนโรงงาน (ราย)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไวน์
992
อาหารเบเกอรี่
421
อาหารกระป๋อง
233
ชาและกาแฟ
95
ไขมันและน้ำมัน
240
ผลิตภัณฑ์จากนม
3
วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
89
บรรจุภัณฑ์อาหาร
81
โลหะ
0
แก้ว
1
ขวดพลาสติก / Preform
3
พลาสติกห่ออาหาร
3
กระดาษ / กล่อง
3
กระเป๋า / กระเป๋า
0
อาหารแปรรูป
1017
อาหารแช่แข็ง
230
ผลไม้
303
สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
690
เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
106
นมและผลิตภัณฑ์นม
84
ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า
48
ข้าวและธัญพืช
194
อาหารทะเล
143
ขนมขบเคี้ยว
168
น้ำอัดลม
13
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
344
แป้งและแป้ง
102
น้ำตาลและสารให้ความหวาน
105
ผัก
60
อื่น ๆ
3598

Links