เลือกประเภทรายงาน
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
จำนวนโรงงาน (ราย)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไวน์
992
อาหารเบเกอรี่
426
อาหารกระป๋อง
233
ชาและกาแฟ
100
ไขมันและน้ำมัน
242
ผลิตภัณฑ์จากนม
3
วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
90
บรรจุภัณฑ์อาหาร
82
โลหะ
0
แก้ว
1
ขวดพลาสติก / Preform
3
พลาสติกห่ออาหาร
3
กระดาษ / กล่อง
3
กระเป๋า / กระเป๋า
0
อาหารแปรรูป
1032
อาหารแช่แข็ง
231
ผลไม้
322
สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
691
เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
107
นมและผลิตภัณฑ์นม
84
ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า
51
ข้าวและธัญพืช
202
อาหารทะเล
144
ขนมขบเคี้ยว
183
น้ำอัดลม
13
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
362
แป้งและแป้ง
103
น้ำตาลและสารให้ความหวาน
107
ผัก
63
อื่น ๆ
3613

Links