SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
หมวดหมู่ธุรกิจอาหาร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไวน์

987 รายการ

อาหารเบเกอรี่

390 รายการ

อาหารกระป๋อง

227 รายการ

ชาและกาแฟ

62 รายการ

ไขมันและน้ำมัน

216 รายการ

ผลิตภัณฑ์จากนม

0 รายการ

วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม

84 รายการ

บรรจุภัณฑ์อาหาร

27 รายการ

อาหารแปรรูป

871 รายการ

อาหารแช่แข็ง

206 รายการ

ผลไม้

138 รายการ

สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น

671 รายการ

เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

54 รายการ

นมและผลิตภัณฑ์นม

72 รายการ

ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า

27 รายการ

ข้าวและธัญพืช

142 รายการ

อาหารทะเล

120 รายการ

ขนมขบเคี้ยว

142 รายการ

น้ำอัดลม

12 รายการ

เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส

305 รายการ

แป้งและแป้ง

89 รายการ

น้ำตาลและสารให้ความหวาน

101 รายการ

ผัก

35 รายการ

อื่น ๆ

3487 รายการ


Links