ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
หมวดหมู่ธุรกิจอาหาร
การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ (ISIC CODE 101)

141 รายการ

การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ำ (ISIC CODE 102)

229 รายการ

การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)

465 รายการ

การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ (ISIC CODE 104)

186 รายการ

การผลิตผลิตภัณฑ์นม (ISIC CODE 105)

107 รายการ

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่ สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช (ISIC CODE 106)

293 รายการ

การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ISIC CODE 1071)

337 รายการ

การผลิตน้ำตาล (ISIC CODE 1072)

113 รายการ

การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทำจากน้ำตาล (ISIC CODE 1073)

148 รายการ

การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งที่คล้ายกัน (ISIC CODE 1074)

61 รายการ

การผลิตอาหารสำเร็จรูป (ISIC CODE 1075)

832 รายการ

การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม (ISIC CODE 1076)

124 รายการ

การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร (ISIC CODE 1077)

411 รายการ

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)

2821 รายการ

การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป (ISIC CODE 108)

137 รายการ

การผลิตเครื่องดื่ม (ISIC CODE 110)

794 รายการ

บรรจุภัณฑ์อาหาร (ISIC CODE 170 222)

141 รายการ


Links