ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
หมวดหมู่ธุรกิจอาหาร
การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ (ISIC CODE 101)

156 รายการ

การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ำ (ISIC CODE 102)

245 รายการ

การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)

503 รายการ

การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ (ISIC CODE 104)

190 รายการ

การผลิตผลิตภัณฑ์นม (ISIC CODE 105)

110 รายการ

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่ สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช (ISIC CODE 106)

310 รายการ

การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (ISIC CODE 1071)

347 รายการ

การผลิตน้ำตาล (ISIC CODE 1072)

105 รายการ

การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทำจากน้ำตาล (ISIC CODE 1073)

150 รายการ

การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งที่คล้ายกัน (ISIC CODE 1074)

62 รายการ

การผลิตอาหารสำเร็จรูป (ISIC CODE 1075)

839 รายการ

การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม (ISIC CODE 1076)

145 รายการ

การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร (ISIC CODE 1077)

435 รายการ

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)

2870 รายการ

การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป (ISIC CODE 108)

138 รายการ

การผลิตเครื่องดื่ม (ISIC CODE 110)

813 รายการ

บรรจุภัณฑ์อาหาร (ISIC CODE 170 222)

144 รายการ


Links