ไทย (Thailand)

  1. ธัญพืชที่มีกลูเตน
  2. สัตว์น้ําที่มีเปลือกแข็ง เช่น ปู กุ้ง กั้ง ลอบเสตอร์เป็นต้น และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น้ําที่มีเปลือกแข็ง
  3. ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่
  4. ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา ยกเว้น เจลาตินจากปลาที่ใช้เป็นสารช่วยพา วิตามินและแคโรทีนอยด์
  5. ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง
  6. ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  7. นม และผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงแลคโตส ยกเว้น แลคติทอล
  8. ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถั่วที่มีเปลือกแข็ง เช่น อัลมอนต์ วอลนัท พี แคน เป็นต้น
  9. ซัลไฟต์ ที่มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ที่มา : http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/600727_367_383.pdf

Related Articles

แคนาดา (Canada)