ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ (Australia & New Zealand)

  1. Peanut
  2. Tree nuts
  3. Milk
  4. Eggs
  5. Sesame
  6. Fish
  7. Shellfish
  8. Soy
  9. Wheat
  10. Lupin

 

ที่มา : https://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodallergies/allergies/Pages/default.aspx

Related Articles

อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian/Veggie)

\"อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหรืออวัยวะใด ๆของสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ มีขาหรือไม่มีขา มี 2 ขาหรือ 4 ขา ก็ต...