Food Law Corner


ทั้งหมด มี 13 รายการ

อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian/Veggie)

พฤศจิกายน 2564

\"อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหรืออวัยวะใด ๆของสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ มีขาหรือไม่มีขา มี 2 ขาหรือ 4 ขา ก็ต...
Read more

ไทย (Thailand)

ตุลาคม 2564

Read more

แคนาดา (Canada)

กันยายน 2564

Read more

ไต้หวัน (Taiwan)

เมษายน 2564

Read more

Related Articles

ระบบการตรวจสอบอาหารนำเข้ารูปแบบใหม่ของจีน NEW IMPORT CONTROL SYSTEM OF China

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลจีนได้ปรับระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่โดยปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า โด...

สาร ITX ปนเปื้อนในน้ำนมสําหรับทารก

รายงานข่าวจากต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนแจ้งว่ากระทรวงเกษตรของประเทศอิตาลีได้ทําการเรียกคืนสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำนมสําหรับทารก (Baby milk or infant formula...