สวัสดี

World Food law & Reg. News

...
24 พฤษภาคม 2566
เกาหลีใต้แก้ไขรหัสวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2023 กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา (MFDS) ได้เปิดเผยร่างของรหัสวัตถุเจือปนอาหาร  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล วัตถุเจื...

อ่านเพิ่มเติม

ทั้งหมดมี 637 รายการ

...
24 พฤษภาคม 2566
เกาหลีใต้แก้ไขรหัสวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2023 กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา (MFDS) ได้เปิดเผยร่างของรหัสวัตถุเจือปนอาหาร  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล วัตถุเจื...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 พฤษภาคม 2566
FSSAI ของอินเดียกำหนดให้มีการจดทะเบียนภาคบังคับของโรงงานผลิตอาหารต่างประเทศสำหรับรายงานการนำเข้าอาหารบางประเภท

หน่วยงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย (Ministry of Health and Family Welfare/Food Safety and Standards Authority of India :...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 พฤษภาคม 2566
เกาหลีใต้เตรียมปรับกำหนดการติดฉลากของ COO สำหรับอาหารนำเข้า

กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) ขอความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าเกษตรและ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 พฤษภาคม 2566
สหรัฐฯ ขอความเห็นเลิกใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารแต่งสีในอาหาร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2023 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับสารเติมแต่งสีที่ยื่นโดยกองทุนป้องกันสิ่งแวดล้อม โดย...

อ่านเพิ่มเติม
...
25 เมษายน 2566
MERCOSUR เสนอกฎระเบียบเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารซิลิโคน

ในเดือนมีนาคม 2566 กลุ่มการค้าในอเมริกาใต้ MERCOSUR ได้ออกร่างข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการใช้ซิลิโคนในวัสดุสัมผัสอาหาร (FCM) กฎระเบียบที่เสนอรวมถึงรายการ...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 เมษายน 2566
จีนจัดทำกฎระเบียบระบุข้อกำหนดเพื่อจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์ในสินค้าเกษตร

สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศ (Notification) หมายเลข G/TBT/N/CHN/1715 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง จีนจัดทำกฎระเบียบระบุข้อกำหนดเพื่อจำกัดการใช้บร...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 เมษายน 2566
Health Canada ขยายอนุญาตการใช้เอนไซม์อาหาร 1 ชนิดในรายการวัตถุเจือปนอาหารของแคนาดาปี 2566 ประจำเดือนเมษายน

ในแคนาดา วัตถุเจือปนอาหารหมายถึง สารเคมีใดๆ ที่เติมลงในอาหารระหว่างการเตรียมหรือการเก็บรักษา และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหรือส่งผลต่อคุณลักษณะของอาหาร...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 เมษายน 2566
เกาหลีใต้ปรับปรุงการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้นำเข้าอาหารต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา (MFDS) ได้ประกาศระบบจดทะเบียนแยกประเภทของผู้ผลิตในต่างประเทศใหม่ สำหรับโรงงานอาหา...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มีนาคม 2566
หน่วยงานมาตรฐานอาหารของสหราชอาณาจักรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคำแนะนำด้านเทคนิคการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

หน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคำแนะนำด้านเทคนิคการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2023 สำนักงานมาต...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 มีนาคม 2566
ไต้หวันปรับปรุงค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ไต้หวันได้ประกาศแจ้ง (Notification) หมายเลข G/SPS/N/TPKM/601 เรื่อง  ปรับปรุงค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Cyprocona...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มีนาคม 2566
เกาหลีใต้เพิ่มประสิทธิภาพกฎระเบียบของอาหารทั่วไปเรื่องการกล่าวอ้างหน้าที่ของอาหารฟังก์ชัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2023 กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา (MFDS) ได้เผยแพร่การแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการยกเว้นฉลากต้องห้ามและการโฆษณาการกล่าวอ้างฟังก์ช...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มีนาคม 2566
ฟิลิปปินส์ปรับปรุงกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าเกษตร

ฟิลิปปินส์ปรับปรุงกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าเกษตร ทั้งสินค้า พืช สัตว์ ประมง และรวมถึงอาหารสัตว์ ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตร โดยควบนวมกฎระเบียบในการนำเ...

อ่านเพิ่มเติม
...
28 กุมภาพันธ์ 2566
ไต้หวันห้ามใช้ Eucalyptus Globulus เป็นวัตถุดิบอาหาร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2023 องค์การอาหารและยาของไต้หวันได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ยูคาลิปตัสโกลบูลัสและสารสกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อจำกัด) ตามข้อ...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 กุมภาพันธ์ 2566
มาเก๊าปรับ MRL สารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สภาบริหารเขตบริหารพิเศษมาเก๊าได้ประกาศการสรุปร่างแก้ไขระเบียบบริหารฉบับที่ 11/2020 เรื่องขีดจำกัดสารตกค้างสูงสุดสำห...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 กุมภาพันธ์ 2566
อาบูดาบีโต้ข่าวพบแมลงในอาหาร

หน่วยงานด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแห่งรัฐอาบูดาบี[i] ได้แถลงการณ์ ผ่าน MoCCAE เพื่อยืนยันว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในสหรัฐอาหรับเอมิเ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 กุมภาพันธ์ 2566
EU ปรับแก้ปริมาณการใช้งานสูงสุดของวัตถุเจือปนอาหาร ที่อนุญาตให้ใช้ในปลาทูน่า

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/1923 ว่าด้วยการปรับแก้ภาคผนวก II Regulation (EC) No 1333/2008 เกี่ยวกับการใช้สาร ascorbic aci...

อ่านเพิ่มเติม
...
31 มกราคม 2566
ฮ่องกงจะแบนผลิตภัณฑ์ CBD ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ข้อกำหนด: - CBD (Cannabidiol) : เป็นหนึ่งใน 113 cannabinoids ที่ระบุในพืชกัญชาพร้อมกับ THC ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 40% ของสารสกัดจากพืช - THC (...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 มกราคม 2566
EU เตรียมออกกฎหมายบรรจุภัณฑ์และลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ เน้น 3R – Reduce, Reuse, Recycle

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎหมายสำหรับบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ฉบับใหม่ (EU legislation on Packaging and Packagi...

อ่านเพิ่มเติม
...
9 มกราคม 2566
FSANZ เสนอข้อบังคับใหม่เพื่อจำกัด ปริมาณคาเฟอีนในอาหารสำหรับนักกีฬา

หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand: FSANZ) เสนอข้อบังคับเพื่อจำกัดปริมาณคาเฟอีนในอาหารสำหรับนั...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มกราคม 2566
EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และ Control Body ในการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยัง EU

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2047 ว่าด้วย การปรับแก้ Implementing Regulation (EU) 2021/2325 เกี่ยวกับการยอมรั...

อ่านเพิ่มเติม
...
23 ธันวาคม 2565
อินโดนีเซียประกาศควบคุมปริมาณสารปนเปื้อนกลุ่ม Glycol หลังพบเด็กและทารกป่วย

ภายหลังการพบผู้ป่วยโรคไตเฉียบพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทารกและเด็กเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อน Ethylene Glycol (EG) และ Die...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 ธันวาคม 2565
อินเดียปรับระเบียบฉลากสินค้าอาหาร

ภายหลังจากการเสนอร่างมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านอาหารด้านการแสดงฉลากและการจัดแสดงสินค้าอาหารฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งได้เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 ธันวาคม 2565
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโภชนาการ พ.ศ. 2565 ถึง 2573

กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกันแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดตัวยุทธศาสตร์ระดับชาติฉบับใหม่ ตั้งเป้ากำจัดไขมันทรานส์ลดปริมาณเกลือและน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหา...

อ่านเพิ่มเติม
...
5 ธันวาคม 2565
อินเดียปรับระเบียบนำเข้าใหม่ ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ก่อนส่งออก

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุสินค้าอาหารที่มีความประสงค์จะส่งออกไปยังสาธารณรัฐอินเดีย จำเป็นต้องการทะเบียนกั...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 พฤศจิกายน 2565
ฮ่องกงยืนยันการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสีผสมอาหาร

กฎระเบียบของฮ่องกงเกี่ยวกับสีผสมอาหารขึ้นอยู่กับรายการ positive list และแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสารเคมีที่ได้รับอนุญาต  ต...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 พฤศจิกายน 2565
ออสเตรเลียประกาศข้อกำหนดการนำเข้าอาหารแปรรูปด้วยรีทอร์ต

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2022 กรมวิชาการเกษตร การประมง และป่าไม้ (DAFF) ของออสเตรเลียเผยแพร่เงื่อนไขการนำเข้าและข้อกำหนดของอาหารแปรรูป (รวมถึงบรร...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 พฤศจิกายน 2565
เกาหลีใต้ปรับรายการอนุญาตกรดนิโคตินิก

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) ได้เผยแพร่ประกาศให้เปิดเผยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรายการวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 พฤศจิกายน 2565
ฟิลิปปินส์ปรับการอนุญาตปริมาณการอนุญาตไขมันทรานส์

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การอาหารและยาของฟิลิปปินส์ได้ประกาศแก้ไข FDA Circular 2021-028 เรื่อง Guideline...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 ตุลาคม 2565
อินเดียปรับระเบียบฉลากสินค้าอาหาร

อ่านเพิ่มเติม
...
10 ตุลาคม 2565
อินเดียเริ่มใช้เกณฑ์โภชนาการในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
...
3 ตุลาคม 2565
ญี่ปุ่นบังคับใช้ข้อกำหนดใบรับรองสุขอนามัยพืช

เมื่อเร็วๆ นี้ สถานีอารักขาพืชแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ปรับปรุง “ประกาศสำคัญ” โดยประกาศว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการตามข้อกำหนดใบรับรองสุขอนามัยพืชที่เ...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 สิงหาคม 2565
ญี่ปุ่นประกาศแก้ไขมาตรฐานการติดฉลากสาเก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กรมสรรพากรของญี่ปุ่น (Internal Revenue Service: IRS) ได้ออกประกาศแก้ไขมาตรฐานคุณภาพวิธีการผลิตและมาตรฐานการติดฉลากสาเก (sa...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 สิงหาคม 2565
บราซิลเตรียมใช้ฉลากโภชนาการใหม่ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 หน่วยงาน National Health Surveillance Agency (ANVISA) ของบราซิล ได้ออกข้อกำหนดการติดฉลากใหม่ที่หน้าบรรจุภัณฑ์ เพื่อแสดงความเ...

อ่านเพิ่มเติม
...
25 กรกฎาคม 2565
FSANZ ประกาศมาตรฐานอาหาร กำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือ Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ประกาศใช้มาตรฐานร่ว...

อ่านเพิ่มเติม
...
18 กรกฎาคม 2565
EU อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Polyvinylpyrrolidone (E1201) ในอาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/1038 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Polyvinylpyrrolidone (E1201) ในอาหารสำหรับวัตถุป...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2565
นิวซีแลนด์เสนอขอปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด สำหรับสารเคมีการเกษตร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหาร ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้ประกาศข้อเสนอเพื่อขอแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสู...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กรกฎาคม 2565
EU อนุญาตให้เมล็ดจากต้นสบู่ดำขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/965 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจำหน่ายเมล็ด (kernels) จากต้นสบู่ดำ (Jatropha curcas ...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มิถุนายน 2565
ฟิลิปปินส์ประกาศมาตรฐานแห่งชาติ สำหรับน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ เพื่อการบริโภคของมนุษย์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ประกาศร่างมาตรฐานแห่งชาติ (draft Philippine National Standard, PNS) ซึ่งเ...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 มิถุนายน 2565
EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืช (pesticides) และสารเคมีอุตสาหกรรม (industrial chemicals) รวมถึงพิกัดศุล...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มิถุนายน 2565
อินเดียประกาศข้อกำหนดใหม่ ด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารอายุรเวท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพ Dr.Mansukh Mandaviya เปิดตัวโลโก้อาหารอายุรเวทในโอกาสวันอาหารปลอดภัยโลก (World Food Safety Day) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ท...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มิถุนายน 2565
EU เพิ่มโปรตีนจากถั่วเขียวเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) มีมติเห็นชอบให้โปรตีนจากถั่วเขียวขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ บรรจุอยู่ในบัญช...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 พฤษภาคม 2565
นิวซีแลนด์เสนอปรับค่า MRLs สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานนิวซีแลนด์ได้ออกประกาศข้อเสนอเพื่อปรับปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Levels...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 พฤษภาคม 2565
EU ออกกฎการสุ่มตรวจหาสารพิษจากเชื้อรา Alternaria ในอาหาร

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Recommendation (EU) 2022/553 ว่าด้วย ข้อแนะนำในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา Alternaria[1] ในอาหาร ใน...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 พฤษภาคม 2565
EU ปรับแก้ไขค่าสารปรอทในอาหาร

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/617 ว่าด้วย การปรับปริมาณค่าตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปรอท (mercury) ในอาหาร ใน EU Official J...

อ่านเพิ่มเติม
...
22 เมษายน 2565
ข้อกำหนดใหม่ด้านการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหาร ในต่างประเทศ ก่อนส่งออกไปยังอินเดีย

หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของอินเดีย หรือ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ได้ออกข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ ...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 เมษายน 2565
EU ตั้งโปรตีนถั่วและข้าวที่หมักโดยเห็ดหอมเป็นอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรปด้านโภชนาการ อาหารใหม่ และสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (European Food Safety Authority on ...

อ่านเพิ่มเติม
...
6 เมษายน 2565
เฟอร์เรโร เรียกคืนช็อกโกแลตรูปไข่ คินเดอร์ ใน 7 ชาติยุโรป หวั่นปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลา

เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทเฟอร์เรโร ผู้ผลิตช็อกโกแลตและขนมหวานรายใหญ่ในอิตาลีได้เรียกคืนสินค้าช็อกโกแลตรูปทรงไข่ที่รู้จักกันในนาม &ldqu...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 เมษายน 2565
EU อนุญาตการใช้ sodium carbonates และ potassium carbonates ในปลาหมึกที่ไม่ได้แปรรูป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/141 ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร sodium carbonates และ potassium carbonates ภ...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มีนาคม 2565
สหภาพยุโรปอัพเดตเพิ่มสะดิ้งเนเธอร์แลนด์ ในรายการอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศอนุญาตให้ตัวเต็มวัยจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domesticus) ของบริษัทในเนเธอร์แลนด์ซึ่งสงวนข้อมูลก...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 มีนาคม 2565
แคนาดาเปิดใช้การใช้งานเอนไซม์ Lactase จาก K. lactis ในผลิตภัณฑ์นมบางชนิด

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงาน Health Canada ได้ประกาศบังคับใช้และเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรายชื่อเอนไซม์อาหารที่ได้รับอนุญาตสำหรั...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มีนาคม 2565
อินโดนีเซียออกโลโก้ตรารับรองฮาลาลแบบใหม่

สำนักงานประกันสินค้าฮาลาล (BPJPH) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้กระทรวงการศาสนา มอบหมายให้ Indonesian Ulema Council หรือ MUI เปิดตัวโลโก้ตรารับรองฮาลาลแบบใหม่ทด...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มีนาคม 2565
FDA และ NERO นำร่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่ของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) และ National Egg Regulatory Officials (NERO) ได้ประกาศใช้มาตรการสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณ...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 กุมภาพันธ์ 2565
FSAN เสนอขอปรับปรุงมาตรฐาน การจัดการความปลอดภัยอาหาร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia and New Zealand, FSANZ) ได้เสนอมาตร...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 กุมภาพันธ์ 2565
แคนาดาอนุญาตเอนไซม์ Maltogenic α-Amylase จาก B. licheniformis ในผลิตภัณฑ์ธัญพืช

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 หน่วยงาน Health Canada ได้ประกาศบังคับใช้และปรับเปลี่ยนรายชื่อเอนไซม์อาหารที่ได้รับอนุญาตเพื่อขยายการใช้งานเอนไซม์ Maltogen...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 กุมภาพันธ์ 2565
สหภาพยุโรปทบทวน MRL ของ Tetraconazole

เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority, EFSA) ได้ประกาศผลการทบทวนปริมาณการตกค้างสูง...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 กุมภาพันธ์ 2565
จีนแก้ไขกฎระเบียบจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์

หน่วยงานด้านการกำกับดูแลตลาดและหน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้าของจีน (State Administration for Market Regulation : SAMR และ The Standardization Administrati...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มกราคม 2565
แคนาดาปรับรายชื่อเอนไซม์จากจุลินทรีย์ ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในเนยแข็งบางชนิด

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการอาหารกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada’s Food Directorate) ได้พิจารณาผลการประเมินความปลอดภัยในการใช...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 มกราคม 2565
EU อนุญาตให้ผงเห็ดวิตามิน D2 ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ได้มีประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2079 จากคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการอนุญาตให้วางจำหน่ายผงเห็ดวิ...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มกราคม 2565
สิงคโปร์ประกาศ MRL สำหรับยาสัตว์ ที่พบตกค้างในอาหาร

เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านอาหารแห่งสิงคโปร์ (Singapore Food Agency, SFA) ได้ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร (Food ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มกราคม 2565
EU จัดสารสกัด Tetrahydrocurcuminoids จากขมิ้น เป็นอาหารใหม่ (Novel food)

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการด้านโภชนาการ อาหารใหม่ และสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ประจำหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Autho...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 ธันวาคม 2564
US FDA เสนอให้สามารถใช้ “อะคาเซีย” เพื่อเสริมใยอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: FDA) เสนอให้เพิ่มชื่อของกัมอะคาเซีย (Gum Acacia) หรือ กัมอะราบิก (Gum A...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 ธันวาคม 2564
UK ออกฉลากเตือนสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 สำนักงานมาตรฐานอาหาร (Food Standard Agency) ออกเอกสารเปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดของการติดฉลากป้องกันสารก่อภูมิแพ้และ...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 ธันวาคม 2564
FSANZ เสนอให้ใช้ 2’-FL จากแหล่ง GM ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารก

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือ FSANZ ได้เสนอให้สามารถใช้ 2’-FL จากแหล่งวัตถุดิบดัดแปรพันธุกรรม (...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 ธันวาคม 2564
EU อนุญาตให้ตั๊กแตนจัดเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

 เมื่อวันที่ วันที่ 15พฤศจิกายน 2564 ได้มีประกาศจากคณะกรรมาธิการยุโรป Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1975 ว่าด้วยการอนุญาตให้วางจำห...

อ่านเพิ่มเติม
...
25 พฤศจิกายน 2564
จีนแจ้งรูปแบบการขึ้นทะเบียนและจัดการผู้ผลิตอาหารต่างประเทศ ที่นำเข้ามายังจีนตาม Decree 248

สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ General Administration of Customs, P.R. China (GACC) ออกประกาศฉบับที่ 248 เรื่องการขึ้นทะเบียนและบริหารจัด...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 พฤศจิกายน 2564
บราซิลประกาศข้อกำหนดด้านคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เบคอน

22 พฤศจิกายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลได้ประกาศกฤษฎีกา “ORDINANCE SDA NO. 449” เมื่อวัน...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 พฤศจิกายน 2564
CFSA เปิดส่วนผสมอาหารใหม่ 2 อย่างสำหรับอาหารเด็ก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยงของจีน (Certified Financial Services Auditor : CFSA) ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 พฤศจิกายน 2564
อินเดียประกาศปรับระเบียบ ว่าด้วยการติดและการแสดงฉลาก

เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของอินเดียได้ประกาศใช้กฎระเบียบอาหารฉบับปรับปรุงครั้งแรก พ.ศ.2564 ความปลอดภัยและมาต...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 พฤศจิกายน 2564
EU บรรจุ Galacto‐oligosaccharides เป็นอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการด้านโภชนาการ อาหารใหม่ และ สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens, ND...

อ่านเพิ่มเติม
...
25 ตุลาคม 2564
สำนักงานอาหารและยาไต้หวันปรับกฎหมาย การกล่าวอ้างทางโภชนาการ

13 ตุลาคม 2564 สำนักงานอาหารและยาประเทศไต้หวัน (Taiwan FDA) ได้ประกาศร่างกรอบคู่มือที่ปรึกษา (consultation draft) สำหรับการปรับกฎระเบียบว่าด้วยการกล่า...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 ตุลาคม 2564
EU เตรียมปลดล็อคการบริโภคตั๊กแตน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการด้านพืช สัตว์ อาหาร และอาหารสัตว์ (EU Standing Committee on Plants, Anim...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 ตุลาคม 2564
อินเดียประกาศปรับระเบียบ ว่าด้วยอาหารสำหรับอาหารทารก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 หน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้า และความปลอดภัยอาหารอินเดีย หรือ FSSAI  ได้ประกาศปรับระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าและความปลอด...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 ตุลาคม 2564
อินเดียแก้ไขข้อบังคับเรื่องการติดฉลาก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารของประเทศอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ได...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 กันยายน 2564
ไต้หวันแก้ไขมาตรฐาน และขอบเขตการใช้ วัตถุเจือปนอาหารในอาหาร

       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health an...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 กันยายน 2564
EU ขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาตรการชั่วคราว ในการตรวจสอบการผลิตสินค้าอินทรีย์

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1325 ว่าด้วยการปรับแก้ Implementing Regulation (EU) 2020/977 ด้านระยะเวลาเปลี่ยน...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 กันยายน 2564
แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้ Lysophospholipase จากเชื้อรา Trichoderma reesei RF7206 ในการผลิตน้ำตาล และเดกซ์ทรินจากแป้ง

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศ “อนุญาตให้ใช้ Lysophospholipase จากเชื้อรา Trichod...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 กันยายน 2564
EU แก้ไขค่าตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารแคดเมี่ยมในอาหาร

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1323 ว่าด้วย การปรับแก้ Regulation (EC) No 1881/2006 ในการกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 สิงหาคม 2564
EU แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุด (MLs) ของสารตะกั่ว (Lead) ในอาหาร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2021/1317 of 9 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 สิงหาคม 2564
สหรัฐฯส่งเสริมความโปร่งใสในการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สหรัฐอเมริกาได้ลงมติบังคับใช้มาตรฐานการแสดงฉลาก “Made in USA” ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลก...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 สิงหาคม 2564
แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้ Steviol Glycosides จากยีสต์ Yarrowia lipolytica VRM ในอาหาร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศ “อนุญาตให้ใช้ Steviol Glycosides จากยีสต์ Yarrowia lipolytica VRM ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 สิงหาคม 2564
USDA ปรับปรุงรายชื่อสารเคมีที่อนุโลมให้ใช้ในสินค้าเกษตรอินทรีย์

เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้เผยแพร่ระเบียบฉบับสุดท้าย (Final Rule) ใน Federal Register โดยเพิ่มสาร 3 ชนิด ลงในรายการสาร...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 กรกฎาคม 2564
ระเบียบการเปิดเผยข้อมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineered Food) ของสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture : USDA) ได้ออกระเบียบ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (National Bioengineered F...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 กรกฎาคม 2564
ไต้หวันออกข้อกำหนดการติดฉลากของ 2′-fucosylactose ที่ผลิตโดย Genetically Modified E.coli

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันได้เผยแพร่ข้อบังคับเรื่อง “ข้อกำหนดการใช้ข้อจำกัดและการติดฉลากของ 2&prim...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 กรกฎาคม 2564
เม็กซิโกเผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการแสดงฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ (Front of Pack Labeling) ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานดูแลด้านความเสี่ยงทางสุขภาพและสุขอนามัยของเม็กซิโก (Mexico’s Health and Sanitary Risks Authority : COFEPRIS)...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 กรกฎาคม 2564
กฎระเบียบออร์แกนิคใหม่ของ EU เตรียมบังคับใช้ 2565

สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบควบคุมการผลิตและค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ และออกเป็นกฎระเบียบใหม่หมายเลข (EU) 2018/848 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มิถุนายน 2564
สหรัฐอเมริกาประกาศให้งา (sesame) เป็นสารก่อภูมิแพ้

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศกฎระเบียบ Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act of 2021 หรือที่เรียก...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 มิถุนายน 2564
ฮ่องกงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในอาหาร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารของฮ่องกง (Centre for Food Safety, Hong Kong) ได้ออกระเบียบภายใต้มาตรา 55 ของกฎหมายสาธารณสุ...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มิถุนายน 2564
EFSA ปรับแก้ค่าปริมาณสาร Folpet ตกค้างสูงสุด ที่ยอมให้พบได้ในผลิตภัณฑ์ธัญพืช

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ออกประกาศปรับแก้ค่าปร...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มิถุนายน 2564
แคนาดาเสนอปรับค่า Methoprene ในผลิตภัณฑ์นม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 หน่วยงานกำกับดูแลการจัดการศัตรูพืชของแคนาดา (Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency : PMRA) ได้ออกร่า...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 พฤษภาคม 2564
แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้ Potassium Aluminum Sulphate ในแมงกะพรุนดองเค็ม (Salted Jellyfish)

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศ “อนุญาตให้ใช้ Potassium Aluminum Sulphate เป็นสารให้ความคงต...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 พฤษภาคม 2564
EU อนุญาตให้“หนอนนกอบแห้ง” ขึ้นทะเบียนเป็น Novel food

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ PAFF (Plant, Animal, Food and Feed Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก EU 27 ประ...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 พฤษภาคม 2564
แคนาดาแก้ไขรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตเพื่อขยายขอบเขต การใช้งานของ Sodium Phosphate, tribasic ไปยังผลิตภัณฑ์แช่แข็งบางชนิด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศระเบียบว่าด้วยการ“แก้ไขรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตเพื่อขยายขอบ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 พฤษภาคม 2564
EU เพิ่มมาตรการตรวจสอบสินค้าพืชจากประเทศที่สาม รวมทั้งประเทศไทย

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/608 โดยมีการปรับแก้ไข Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 ในการ...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 เมษายน 2564
เกาหลีใต้ยกระดับการควบคุมสินค้าอาหารนำเข้า

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติอาหา...

อ่านเพิ่มเติม
...
16 เมษายน 2564
แคนาดาปรับปรุงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แคนาดาปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมมาตรฐานในหลายประเด็น เช่น การกำหนดขอบเข...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 เมษายน 2564
EU ไม่อนุญาตให้ใช้พืชที่มีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives) ในอาหาร

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2021/468 of 18 March 2021 amending Annex III to Regulation (EC) N...

อ่านเพิ่มเติม
...
2 เมษายน 2564
แคนาดาปรับเปลี่ยนรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สาธารณสุขแคนาดาของคณะกรรมการอาหารตีพิมพ์ “Notice of Modification to the List of Permitted pH Adjusting Agents, Acid R...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มีนาคม 2564
EU อนุญาตให้ใช้สาร nicotinamide riboside chloride และ magnesium citrate malate ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2021/418 of 9 March 2021 amending Directive 2002/46/EC of the...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 มีนาคม 2564
ส่งออกผักและผลไม้ไปอินโดนีเซียต้องมีใบ RIPH และ SPI

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าปัจจุบันอินโดนีเซียประกาศใช้มาตรการนำเข้าผักและผลไม้ โดยผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎร...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มีนาคม 2564
เกาหลีใต้ประกาศใช้ระบบการแสดงฉลากอาหารอัตโนมัติ“Food Label Bot”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้เปิดตัวระบบการแสดงฉลากอา...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มีนาคม 2564
ผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อมูลสินค้าก่อนการนำเข้าอียิปต์ ภายใต้ระบบ ACI

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังของอียิปต์ได้ออกคำสั่ง ฉบับที่ 38/2021 กำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อ...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 กุมภาพันธ์ 2564
โคลอมเบียกำหนดปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ยอมให้มีได้ ฉบับใหม่ ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 59 รายการ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกันสังคมของโคลอมเบีย (Colombia’s Ministry of Health and Social Protection - MINHEALTH) ได...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 กุมภาพันธ์ 2564
EU อนุญาตผงเรพซีดที่ผ่านการสกัดแล้วบางส่วน ขึ้นทะเบียนเป็น Novel food

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/120 ว่าด้วยการอนุญาตให้วางจำหน่ายผง     เรพซีดที่ผ่านการสกัด...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 กุมภาพันธ์ 2564
ฮ่องกง เปิดรับข้อคิดเห็นร่างแก้ไขกฎระเบียบ สารที่เป็นอันตราย (Harmful Substances) ในผลิตภัณฑ์อาหาร

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของฮ่องกง (Centre for Food Safety - CFS) ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการอาหารและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 กุมภาพันธ์ 2564
ญี่ปุ่นอนุมัติการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศ “ค...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มกราคม 2564
ปี 2563 อินเดียประกาศแก้ไขมาตรฐานอาหารเสริมสารอาหาร (Fortification of Foods) เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบ...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 มกราคม 2564
ญี่ปุ่นปรับปรุงตารางมาตรฐานองค์ประกอบอาหาร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2020 กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Tec...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มกราคม 2564
SFA ประกาศปรับค่า MRLs ของสารนิคาร์บาซิน (Nicarbizin) ในไข่ทั้งเปลือก (Shell eggs)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency - SFA) ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ได้ประกาศเรื่...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มกราคม 2564
FSSAI เผยแพร่กฎข้อบังคับด้านการติดฉลาก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 หน่วยงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety Standards Authority of India : FSSAI) ได้เผยแพร่ประกาศราชกิจจาน...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 ธันวาคม 2563
EFSA กำหนดค่าปริมาณสาร Chlorantraniliprole ตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับสินค้าถั่วและสตรอว์เบอร์รีนำเข้า

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ออกประกาศกำหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูง...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 ธันวาคม 2563
FSSAI เสนอแก้ไขข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSA...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 ธันวาคม 2563
Codex Alimentarius ออกประกาศ มาตรฐานการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

   Codex Alimentarius ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (CODE OF PRACTICE ON FOOD ALLERGEN MANAGEMENT FOR FOOD BUSINESS ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 ธันวาคม 2563
เยอรมนีดำเนินโครงการฉลาก “Nutri-Score”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สหรัฐเยอรมนี (Federal Minister of Food and Agriculture of Germany) ได้ปร...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 พฤศจิกายน 2563
ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานจุลินทรีย์ในอาหาร (Microorganisms in foods)

   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 พฤศจิกายน 2563
จีนออกหลักเกณฑ์ทางเทคนิค 3 ข้อ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเพื่อสุขภาพและการประเมินผล

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์กรบริหารจัดการระเบียบการตลาด (State Administration of Market Regulation : SAMR) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทางเทคนิคต่างๆ เกี่ยวก...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 พฤศจิกายน 2563
เม็กซิโกเริ่มบังคับใช้ระเบียบฉลากรูปแบบใหม่ สำหรับเตือนผู้บริโภคให้ทราบถึงข้อมูลโภชนาการ

รัฐบาลเม็กซิโกได้แก้ไขระเบียบ NOM-051-SCFI/SSA1-2010 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และโซเดียมเกินปริมาณที่ก...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 พฤศจิกายน 2563
จีนเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติและการแก้ไขต่างๆ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของรัฐ (National Health Commission and the State Administration for...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 ตุลาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 414 (พ.ศ.2563) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

อ่านเพิ่มเติม
...
17 ตุลาคม 2563
GCC เปิดรับข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานวัตถุเจือปนที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2020 องค์การมาตรฐานมาตรวิทยาและคุณภาพของซาอุดีอาระเบีย (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO)) ได้เสนอร่าง...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 ตุลาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับ ที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 413 (พ.ศ.2563) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณส...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 ตุลาคม 2563
อังกฤษออกข้อกำหนดใหม่ด้านการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา Food Standard Agency (FSA) ของประเทศอังกฤษได้ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ “Food labelling re...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 กันยายน 2563
กฎระเบียบและการกำกับดูแลไขมันทรานส์ของจีน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ได้กล่าวว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตถึง 500,00 คนต่อปี...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 กันยายน 2563
เกาหลีใต้เตรียมปรับปรุงกฎหมายฉลากอาหาร

เกาหลีใต้เสนอทบทวน "พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการติดฉลากและการโฆษณาสำหรับอาหาร" (Act on Labelling and Advertising of Foods) ฉบับปรับปรุง โดยมีกา...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 กันยายน 2563
เกาหลีใต้แก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากอาหาร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ออกประกาศใช้ระเบียบที่...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 กันยายน 2563
เกาหลีใต้แจ้งนโยบาย HACCP สินค้านำเข้า

การแก้ไขข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้า โดยจะเพิ่มเนื้อหาในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ HACCP  อาทิ หากต้องการส่งสินค้าบางชนิดม...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 สิงหาคม 2563
EU ปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 22 ชนิด

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ  COMMISSION REGULATION (EU) 2020/856 of 9 June 2020 amending Annexes II and III to Re...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 สิงหาคม 2563
สภานิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายแบน PFAS

สหรัฐอเมริกา สภารัฐนิวยอร์กได้ลงคะแนนผ่านร่างกฎหมายห้ามการแพร่กระจาย จำหน่าย จ่าย แจก อาหารทุกชนิดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของสารกลุ่ม PFAS ...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 สิงหาคม 2563
ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของญี่ปุ่น (Consumer Affairs Agency : CAA) ได้ออกประกาศแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร เรื่อง การถอน...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 สิงหาคม 2563
ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์สารตกค้างใหม่ในประเทศ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้ออกประกาศในประเทศ กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (maximum r...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 กรกฎาคม 2563
ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and ...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 กรกฎาคม 2563
EU อนุญาต E476 ในอิมัลชันจากน้ำมันพืชชนิดเหลว

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2020/355 ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ใช้สาร polyglycerol polyricinoleate (E476) เพื่อทำหน้า...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 กรกฎาคม 2563
ญี่ปุ่นปรับแก้ไขปริมาณสารตกค้างสูงสุด ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในอาหาร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข &l...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มิถุนายน 2563
ญี่ปุ่นอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลาก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ออกประกาศแก้ไข “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธ...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 มิถุนายน 2563
เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและ MRLs

สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ได้ลงประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) สำหรับประเทศสมาช...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มิถุนายน 2563
ญี่ปุ่นผ่อนปรนข้อกำหนดด้านระเบียบการแสดงฉลากอาหาร ในช่วงการระบาดของ COVID-19

เนื่องจากสภาวการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการญี่ปุ่นบางรายมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือใช้ส่วนประกอบอาหารที่แตกต่างออกไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มิถุนายน 2563
ออสซี่ปรับกฎระเบียบนำเข้าสินค้ากุ้ง

กรมวิชาการเกษตรน้ำและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย ประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภค

อ่านเพิ่มเติม
...
24 พฤษภาคม 2563
กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ซึ่ง...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 พฤษภาคม 2563
SFA ประกาศ ปรับค่า MRLs สำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาตในอาหาร

  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency - SFA) ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ไ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 พฤษภาคม 2563
สินค้านำเข้าเกาหลีใต้ ต้องมีระบบ HACCP

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 เมษายน 2563
แคนาดา ประกาศอนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตเป็นวัตถุเจือปนอาหาร

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) อนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตที่มาจาก Aspergillus fijiensis......

อ่านเพิ่มเติม
...
10 เมษายน 2563
APHIS สหรัฐฯ แจ้งแนวทางปฏิบัติการนำเข้า-ส่งออก พืชและผลิตภัณฑ์ในภาวะ Covid-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ และพืช (Animal and Plant Health Inspection Service : APHIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (U...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 เมษายน 2563
เม็กซิโกปรับการติดฉลากทั่วไปสำหรับอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economy) ประกาศใน             ...

อ่านเพิ่มเติม
...
28 มีนาคม 2563
ญี่ปุ่นถอนชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 9 ชนิด

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Japan Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW)) ได้มีการประกาศปรับ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2563
เมียนมาบังคับการแสดงฉลากเป็นภาษาเมียนมา

คณะกรรมการกลางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของเมียนมา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศว่าด้วยการกำหนดสินค้าที่ต้องติดฉลากแล...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มีนาคม 2563
ไต้หวันได้รับการยอมรับความเท่าเทียมด้านสินค้าอินทรีย์จากญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไต้หวันประกาศการยอมรับความเท่าเทียม (equivalence) เรื่อง ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับประเทศญี่ปุ่น หลังจากมีการลงนา...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มีนาคม 2563
จีน ห้ามค้า-บริโภคสัตว์ป่าทุกชนิด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของจีน ประกาศห้ามการซื้อขายสัตว์ป่า และการบริโภคสั...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 กุมภาพันธ์ 2563
ญี่ปุ่นปรับแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข &ldq...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 กุมภาพันธ์ 2563
อียิปต์ตั้งหน่วยงานใหม่ รับรองการนำเข้าสินค้าฮาลาล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานจากสำนักงานทูตเกษตรของสหรัฐ (Foreign Agricultural Service : FAS) ว่ารัฐบาลอียิปต์ได้มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี N...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 กุมภาพันธ์ 2563
ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานสุขอนามัย ของไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ (Liquid Eggs)

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare&rsquo...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 กุมภาพันธ์ 2563
จีนเตรียมปรับฉลากอาหารสำเร็จรูป ดันบังคับติดฉลากสารก่อภูมิแพ้

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National Health Commission: NHC) เตรียมเสนอร่างปรับปรุง “ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่า...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มกราคม 2563
สาธารณรัฐเกาหลีประกาศห้ามใช้ PVC ในบรรจุภัณฑ์ และขวดพลาสติกที่มีสี

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กระทรวงสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐเกาหลีได้ออกประกาศแก้ไขกฎหมายยว่าได้ด้วยเรื่องหัวเรื่อง: การอนุรักษ์ทรัพยากรและหัวเรื่...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 มกราคม 2563
MFDS เพิ่มคำเตือนการบริโภค 4 สารอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2019 The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ได้ทำการประเมินความปลอดภัยและหน้าที่ของสารอาหารเก้าชนิด ได้แก่ β-carotene...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มกราคม 2563
อินเดียกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FASSAI) ได้กำหนดมาตรฐานความ...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 มกราคม 2563
MFDS เผยแพร่แนวทางการติดฉลากโภชนาการอาหาร

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและยา (The Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้เผยแพร่แนวทางการติดฉลากโภชนาการอาหารเพื่อ...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 ธันวาคม 2562
ญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism : GMO)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Affairs Agency : CAA) ของประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุ...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 ธันวาคม 2562
แคนาดาปรับปรุงค่า MRLs ใหม่

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 กรมอนามัยของแคนาดาได้มีการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับค่าตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืช

อ่านเพิ่มเติม
...
10 ธันวาคม 2562
ญี่ปุ่นปรับแก้ไขวัตถุเจือปนอาหารประเภทเอสเทอร์ (Ester)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW)  ได้ออกประกาศแก้...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 ธันวาคม 2562
จีนเปิดตัวคู่มือการตั้งชื่ออาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดของจีน (State Administration for Market Regulation : SAMR) ได้ประกาศการเปิดตัว “คู่มือ...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 พฤศจิกายน 2562
EU ปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 14 ชนิด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1791 of 17 October 2019 amending Annexes II, III and IV to R...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 พฤศจิกายน 2562
ยุโรปปรับค่า MRLs ของสาร imazalil ในสินค้าพืชและสัตว์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2019/1582 of 25 September 2019 amending Annexes II and III to Regul...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 พฤศจิกายน 2562
ญี่ปุ่นปรับค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตร 6 ชนิด

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW)  ได้ปรับปรุงค่าม...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 พฤศจิกายน 2562
ญี่ปุ่นเตรียมเพิ่มให้ "อัลมอนด์" เป็นสารก่อภูมิแพ้

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริโภคด้านอาหาร สำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค (Consumer Affairs Agency : CAA) ได้มีการประกาศเพิ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ตุลาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 409 (พ.ศ.2562) เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร โดย...

อ่านเพิ่มเติม
...
17 ตุลาคม 2562
เวียดนามออกข้อบังคับวัตถุเจือปนอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม (Ministry of Health of Vietnam) ได้เผยแพร่ “Circular No. 24/2019 / TT-BYT regulate...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ตุลาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ เรื่อง แนวทางการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรง...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 ตุลาคม 2562
อินเดียกำหนดมาตรฐานการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสกับอาหาร

หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ได้กำหนดว่าวัสดุที่ใช้บรรจุอาหารหรือสัมผัสกับอา...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กันยายน 2562
EU ปรับค่า MRLs ยาปราบศัตรูพืชในสินค้าพืชและสัตว์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2019/977 of 13 June 2019 amending Annexes II and IV to Regulation ...

อ่านเพิ่มเติม
...
25 กันยายน 2562
จีนยกเลิกใบอนุญาตแสดงฉลากสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุ

สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ General Administration of Customs, P.R. China (GACC) ออกประกาศ Notice no. 70 of 2019 ว่าด้วยข้อกำหนดสำหรับ...

อ่านเพิ่มเติม
...
25 กันยายน 2562
ญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้มาตรฐานฉลากอาหารฉบับใหม่ New food labelling Standard (FLS)

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (CAA) และ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLW) แห่งประเทศญี่ปุ่น แจ้งเตือนการบังคับใช้มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารฉบับใหม่...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กันยายน 2562
เกาหลีใต้ประกาศปรับแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดบางส่วนสำหรับวัตถุเจือปนอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 และ 26 สิงหาคม 2562 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ออกประกาศฉบับที...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กันยายน 2562
กรมปศุสัตว์ไทยประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากประเทศเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐแห่งสหภา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กันยายน 2562
ข้อกำหนดการติดฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับทารกในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) ได้ออกข้อบังคับอาหาร (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 2562 เพื่อประกาศข้อ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 สิงหาคม 2562
จีนเปิดรับข้อคิดเห็น 8 วัตถุเจือปนอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2019 CFSA ได้เปิดตัววัตถุเจือปนใหม่อาหาร 8 รายการ และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะเพื่อกำหนดเป็นระเบียบหรือกฎหมายต่อไปในอนา...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 สิงหาคม 2562
EU ไม่ต่ออายุ Chlorpropham เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลการบังคับใช้ (EU) 2019/989 ของวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกา...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 สิงหาคม 2562
EU อนุญาตให้ใช้ mono-and diglycerides of fatty acids (E 471) เป็นวัตถุเจือปนอาหารในผลไม้บางชนิด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2019/801 of 17 May 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 สิงหาคม 2562
EU ประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้ไต้หวันอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Notice of information on the termination of the demarches with a third country notified on 1 Oc...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กรกฎาคม 2562
มาเลเซียเริ่มต้นจัดเก็บภาษีน้ำตาล

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทางการมาเลเซียได้เริ่มต้นจัดเก็บภาษีน้ำตาลสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีการผสมน้ำตาลมากกว่า 5 กรัม/100มิลลิล...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กรกฎาคม 2562
เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานการแสดงฉลาก สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลี (กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลี: MFDS) 

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2562
เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานการใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหาร

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (กระทรวงเกาหลีอาหารและยาปลอดภัย: MFDs) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-2 แก้ไขมาตรฐานเพื่อและข้อกำหนดสำหรับบรรจุภ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กรกฎาคม 2562
เกาหลีใต้ทบทวนบทบัญญัติอาหาร

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมากระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)) ได้ออกประกาศ Notice No.2...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มิถุนายน 2562
ญี่ปุ่นอนุมัติ 7 วัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2019 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health Labor and Welfare : MHLW) ได้มีการอนุมัติวัตถุเจือ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มิถุนายน 2562
เมียนมาร์ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law) ฉบับใหม่เพื่อทดแทนกฎหมายฉบับเดิมปี 2557 โดยเนื...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มิถุนายน 2562
เกาหลีใต้ ปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์ไข่สดนำเข้า

 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากอาหาร สำหรับสินค้าไข่สดนำเข้าจากต่างประเทศให้มีการติดฉลา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มิถุนายน 2562
จีนเปิดรับข้อคิดเห็นกำหนดค่า MRLs น้ำนมดิบ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการเกษตรและชนบทของประเทศจีน (China Ministry of Agriculture and Rural Affairs) ได้เปิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “ปริ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤษภาคม 2562
แคนาดาบังคับใช้กฎระเบียบ AMPs ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 องค์การตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency : CFIA) ประกาศบังคับใช้โทษปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์แคนาดา ของ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤษภาคม 2562
ไทยประกาศ พรบ.โรงงานฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากวันที่ประกาศใช้ หร...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤษภาคม 2562
ปากีสถานแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงพาณิชย์และสิ่งทอสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานออกประกาศคำสั่ง S.R.O.237 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า (Import Po...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2562
สิงคโปร์ ประกาศสั่งแบน PHOs

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ ประกาศเตรียมสั่งห้ามใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเพียงบางส่วน (partially hydrogenated oi...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 เมษายน 2562
เกาหลีใต้ปรับใช้ระบบ Positive List

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) ตกค้างสูงสุด (MRLs) ในสินค้าและผล...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2562
แคนาดาขยายขอบเขตการใช้ Steviol Glycosides

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศปรับปรุงข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยขยายขอบเขตการใช้งานของ Steviol...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 เมษายน 2562
สิงคโปร์ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี 2562

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 หน่วยงานอาหาร-เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 เมษายน 2562
CFSA เปิดรับข้อคิดเห็นการปรับสารที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2019 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยงของจีน (Certified Financial Services Auditor : CFSA) เปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับส...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2562
EU แก้ไขสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2019/37 of 10 January 2019 amending and correcting Regulation (EU) N...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มีนาคม 2562
EU ปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2019/90 of 18 January 2019 amending Annexes II, III a...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มีนาคม 2562
เม็กซิโกตั้งหน่วยงาน SEGALMEX ดูแลด้านความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งเม็กซิโก (SEGALMEX) โดยมีวัตถุประสงค์...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มีนาคม 2562
จีนเปิดรับข้อคิดเห็นการใช้ Acesulfame Potassium และ Calcium Propionate

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การประเมินความปลอดภัยด้านอาหารของจีน (China Center for Food Safety Assessment : CFSA) ได้ขยายเวลาการับข้อคิดเห็นใน...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กุมภาพันธ์ 2562
จีนเพิ่มรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 3 ชนิด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2019 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยง China National Center for Food Safety Risk Assessment (CFSA) ได้ประกาศเพื่อเปิดรับข้อค...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2562
EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อนำเข้าสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สาม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision (EU) 2019/64 of 14 January 2019 amending Decision 2011/163/...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กุมภาพันธ์ 2562
อินเดียประกาศแก้ไขข้อบังคับบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายความ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2562
EU ปรับค่า MRL สาร Paromomycin

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1967 โดยมีการอนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomy...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มกราคม 2562
จีนเพิ่มการนำเข้าพืช GMO อีก 5 ชนิด

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการอนุญาตให้นำพืชดัดแปรพันธุกรรม (GMO) เข้าประเทศเพิ่ม ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2562
สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงมาตรฐาน สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Pesticide)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Premarket Pesticide Residue Standards).....

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มกราคม 2562
ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ประกาศการปรับปร...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มกราคม 2562
EU บังคับการติดฉลากของอาหาร 3 ประเภท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Decision (EU) 2018/1701 เพื่อขึ้นบัญชีการริเริ่มข้อเสนอจากประชากรของ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ธันวาคม 2561
EU จัดประเภทของโรคติดต่อในสัตว์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1882 โดยกฎระเบียบฉบับนี้เป็นการจัดประเภทรายชื่อโรค...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ธันวาคม 2561
สาธารณรัฐเกาหลีประกาศตรวจสอบสินค้า อาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 22 ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ธันวาคม 2561
EU ไม่ต่ออายุให้สาร propiconazole เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1865 of 28 November 2018 concerning the no...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ธันวาคม 2561
EU ปรับปรุงการกำหนดค่า MRLs

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/15164 of 10 October 2018 amending Annexes II, III and IV to Reg...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤศจิกายน 2561
นิวซีแลนด์เพิ่มกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์

กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (Ministry for Primary Industries : MPI) ได้ประกาศมาตรการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มจากเดิมอีก 45 รายการ โดยครอบคลุมข...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤศจิกายน 2561
EU ปรับแก้ไขค่า MRLs ของ Flubendiamide ในผลไม้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศแก้ไขกฎระเบียบ Corrigendum to Commission Regulation (EU) 2018/832 โดยได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดใน...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤศจิกายน 2561
EU ประกาศบังคับติดฉลากอาหาร 3 ประเภท ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศคำสั่ง COMMISSION DECISION (EU) 2018/1701 of 7 November 2018 on the proposed citizens...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤศจิกายน 2561
ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการใช้และตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในปลาทูน่าและปลากะพงขาว ณ ด่านนำเข้า ฉบับปรับปรุง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าเลขที่ 12-18 เรื่อง การควบคุม ณ ด่านนำเข้า เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ตุลาคม 2561
EU ปรับข้อกำหนดเฉพาะของอาหารเสริมกลุ่ม 17 (Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1497 of 8 October 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ตุลาคม 2561
EU ประกาศอนุญาตให้ใช้ Caffeine และ Theobromine เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหาร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1482 of 4 October 2018 amending Annex I to Regulation (EC) ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ตุลาคม 2561
EU ปรับข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร Sorbitan esters

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1462 of 28 September 2018 amending the Annex to Regulation ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ตุลาคม 2561
EU อนุญาตใช้ Pyroligneous Distillate ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1246 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 ซึ่งคณะก...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กันยายน 2561
TFDA ไต้หวัน กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กันยายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศ กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด เพื...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กันยายน 2561
ไต้หวันปรับบัญชีรายชื่อสารก่อภูมิแพ้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันได้ออกประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อสารก่อภูมิแพ้ จากเดิมที่กำหนดเพียง 6 ชนิด เป็น 11 ชนิด

อ่านเพิ่มเติม
...
26 สิงหาคม 2561
สิงคโปร์ก่อตั้งหน่วยงานอาหารใหม่

สิงคโปร์ได้ก่อตั้งหน่วยงานใหม่ที่จะมีหน้าดำเนินงานด้านอาหารโดยเฉพาะ เพื่อกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยอาหารทั้งหมด ภายใต้ชื่อ The Singapore Food Agency (...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 สิงหาคม 2561
อินเดียประกาศแก้ไขเกณฑ์การยอมรับ (Tolerance Limit) ของยาปฏิชีวนะและยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายควา...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 สิงหาคม 2561
ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการใช้และตรวจสอบ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า ณ ด่านนำเข้า

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าเลขที่ 08-18 เรื่อง การควบคุม ณ ด่านนำเข้า เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 สิงหาคม 2561
EU ปรับข้อกำหนดฉลากแหล่งที่มาของส่วนประกอบหลัก

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/775 laying down rules for the application of Arti...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กรกฎาคม 2561
EU ปรับระดับการสุ่มตรวจผักจากไทย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแก้ไขมาตรการการเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจ ครั้งที่ 28 ตาม Commission Implementing Regulation...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กรกฎาคม 2561
จีนถอนวัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัย ออกจากรายการบังคับตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทบวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้แจ้ง...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2561
ออสเตรเลีย ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป อาหารนำเข้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต้องมีใบรับรองสุขอนามัยกำกับทุกล็อต

ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียประกาศเลขที่ G/SPS/N/AUS/391/add.2 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผ่านองค์การการค้าโลก (WTO) แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กรกฎาคม 2561
EU เว้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา EU ได้เห็นชอบกฎระเบียบ 2 ฉบับ คือ กฎระเบียบ Autonomous Tariff Quota (Council Regulation 2018/913) กฎระเบีย...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มิถุนายน 2561
EU อนุญาตสารปรุงแต่งกลิ่นรสเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/678 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มิถุนายน 2561
ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าฉบับใหม่ สำหรับสินค้ากุ้งชุบแป้งและชุบขนมปังเพื่อการบริโภค

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 2018/10 เรื่อง เงื่อนไขกา...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มิถุนายน 2561
EU แก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชในสินค้าพืชและสัตว์บางชนิด

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/685 of 3 May 2018 amending Annexes II, III and IV to Regu...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มิถุนายน 2561
ยุโรปอนุญาตให้ใช้ Thaumatin (E 957)

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/677 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the Eu...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤษภาคม 2561
ออสเตรเลีย ประกาศบังคับใช้ระเบียบการแสดงฉลาก แหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าฉบับที่ IFN 03-18 เรื่องการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤษภาคม 2561
EU กำหนดแผนสุ่มตรวจปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในสินค้าอาหารประจำปี 2562-2564

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/555 of 9 April 2018 concerning a coordinated ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤษภาคม 2561
ไต้หวันปรับค่าสารปนเปื้อนในอาหาร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมอาหารและยาไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration:TFDA)  ได้มีการออกประกาศปรับแก้ปริมาณสารปนเปื้อนใน...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2561
เกาหลีปรับปรุงกฎหมายกักกันโรคสินค้าสัตว์น้ำ

กระทรวงมหาสมุทรและการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOF) ได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการกักกันโรคสัตว์น้ำ (Rules of...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 เมษายน 2561
สวิตเซอร์แลนด์กำหนดค่า MRLs ในผัก ผลไม้

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO)      สมาพันธรัฐสวิส ออกกฎระเบียบการกำหนดระดับสารเคมีจ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2561
อินเดียประกาศแก้ไขมาตรฐานจุลินทรีย์ สำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบค...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 เมษายน 2561
EU กำหนดค่าตกค้างสูงสุดของ Glycidyl fatty acid esters ในอาหาร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/290 of 26 February 2018 amending Regulation (EC) No 18...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 เมษายน 2561
มาเลเซียเตรียมเข้มตรวจสินค้าจากไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้มีรายงานแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  ประจำกรุงจาการ์ตา เนื้อหาว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้มีก...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2561
EU ปรับค่า MRLs ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในสินค้าพืชและสัตว์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่สามารถตกค้างในสินค้าพืชและสัตว์ จำนวน ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มีนาคม 2561
EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยัง EU ได้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/233 of 15 February 2018 amending Decision 2...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มีนาคม 2561
นิวซีแลนด์ ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด สำหรับสารเคมีทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของนิวซีแลนด์ (Ministry of Primary Industries, MPI) ได้ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดส...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มีนาคม 2561
EU ระงับการใช้ Calcium Sorbate (E 203)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/98 of 22 January 2018 amending the Annexes II and III to Regula...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กุมภาพันธ์ 2561
EU อัพเดทรายชื่อ Novel Food

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขระเบียบใหม่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 establ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2561
EU แก้ไขข้อกำหนดสาร Microcrystalline cellulose (E460(i))

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/75 of 17 January 2018 amending the Annex to Regulation (EU...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กุมภาพันธ์ 2561
EU แก้ไขรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตพลาสติก ที่ใช้สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/79 of 18 January 2018 amending Regulation (EU) No 10/2011 ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2561
FSANZ อนุญาตขายข้าว GM ใน AUS&NZ

 สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia New Zealand : FSANZ) ได้ออกประกาศอนุญาตให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสีทองด...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มกราคม 2561
EU ปรับเปลี่ยนการสุ่มตรวจผักจากไทย

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแก้ไขมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสินค้าผักสดจากประเทศไทย ครั้งที่ 27 ตาม Commiss...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2561
สิงคโปร์ประกาศแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร และสารเคมีตกค้าง (MRLs)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 หน่วยงานอาหาร-เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ประกาศแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือป...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มกราคม 2561
อินเดียประกาศมาตรฐานอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในผลหมาก (Areca nut or Betel nut)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายคว...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มกราคม 2561
อังกฤษเดินหน้าผู้นำตลาดไข่ปลอดภัย (British Lion Eggs)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านมาตรฐานของอังกฤษ (Food Standards Agency : FSA) ได้เปลี่ยนคำแนะนำใหม่ถึงแนวทางด้านความปลอดภัยในไข่ภายใ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ธันวาคม 2560
อินเดียประกาศมาตรฐานคุณภาพน้ำมันพืชที่ใช้ทอดซ้ำ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายค...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ธันวาคม 2560
อินเดียประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 46 ชนิด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบี...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ธันวาคม 2560
EU ต่ออายุการใช้สาร 2,4-DB

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร 2,4-DB ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกา...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤศจิกายน 2560
ฝรั่งเศสออกระเบียบติดฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รัฐบาลฝรั่งเศสลงนามออกระเบียบการติดฉลากรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Nutri-score เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจมาตรฐานด้านคุณค่าทางโภช...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤศจิกายน 2560
ญี่ปุ่นปรับค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตร 7 ชนิด และวิธีทดสอบ Propham

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ปรับปรุงค่ามาตรฐา...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤศจิกายน 2560
อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Sago)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ตุลาคม 2560
ไอร์แลนด์เก็บภาษีน้ำตาล...หวังสู้โรคอ้วน

รัฐบาลไอร์แลนด์ยืนยันเริ่มเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หวังช่วยลดผู้เป็นโรคอ้วน โดยภาษีดังกล่าวจัดเก็บครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและน้ำผ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ตุลาคม 2560
ตุรกีประกาศเลื่อนการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) อีกครั้ง

  ตุรกีประกาศเลื่อนกำหนดการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะบัง...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ตุลาคม 2560
อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Cereal and Cereal Products)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ตุลาคม 2560
EU แก้ไขรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 1334/2008 เกี่ยวกับสาร...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กันยายน 2560
EU อนุญาตการใช้ potassium carbonate ในผัก-ผลไม้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list food additives) ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอาหาร ซึ่งเป็...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กันยายน 2560
อินเดียกำหนดมาตรฐานเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสที่ไม่อัดก๊าซ (Non- Carbonated) และไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศระเบียบความป...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กันยายน 2560
มาเลเซียประกาศระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สัมผัสอาหาร

มาเลเซียได้ออกระเบียบ Regulation 28 of the Food Regulation 1985 กำหนดให้วัสดุสัมผัสอาหารเซรามิกที่นำเข้าทุกชนิดต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจว...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กันยายน 2560
สวีเดนได้ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหารที่แรกใน EU

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1389 of 26 July 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 สิงหาคม 2560
จีนปรับมาตรการนำเข้า ต้องได้รับการรับรอง

ตามบันทึกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สพต. ณ กรุงปักกิ่งได้แจ้งเรื่องทบทวนควบคุมคุณภาพและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ : General Administrat...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 สิงหาคม 2560
ญี่ปุ่นเตรียมใช้ระเบียบแสดงแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบในอาหาร

ญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้ระเบียบระบุแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในอาหารฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับอาหารแปรรูปที่ผลิตและวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นทุกปร...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 สิงหาคม 2560
EU อนุญาตให้ใช้เลซิติน (Lecithin) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ทุกชนิด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1007 of 15 June 2017 อนุญาตให้ใช้เลซิติน (L...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 สิงหาคม 2560
EU ประกาศแก้ไขรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กรกฎาคม 2560
อินโดฯ ปรับปรุงมาตรการนำเข้าพืชสวน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการค้าอินโดนีเซียได้ออกประกาศว่าด้วยการนำเข้าพืชสวนฉบับใหม่ (30/M-DAG /PER/5/2017) ซึ่งเพิ่มรายการ “พืชสวนและ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กรกฎาคม 2560
EU ประกาศระเบียบอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ (Active substance) 6 ชนิด เพิ่มเติม สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (Biocidal Product)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ COMMISSION IMPLEMENTING...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2560
EU อนุญาตให้ใช้ butane (E 943a), isobutane (E 943b) และ propane (E 944) ในการเตรียมสีผสมอาหาร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/874 of 22 May 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/20...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กรกฎาคม 2560
จีนประกาศใช้มาตรการ Safeguard น้ำตาลนำเข้า

จีนประกาศใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) กับผลิตภัณฑ์น้ำตาล (น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลเพื่อการค้าขาย) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มิถุนายน 2560
EU ปรับลดค่า Tricyclazole ในข้าว

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/983 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มิถุนายน 2560
จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบใหม่ 10 ชนิด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบใหม่ 10 ชนิด ได้...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มิถุนายน 2560
สาธารณรัฐเกาหลีประกาศระบบการติดฉลาก สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศการใช้ "ระบบการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้" อย่างเป็นทางการ และมีผลบังคับใช้ตั...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มิถุนายน 2560
EU ปรับแก้กฎอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838  of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 8...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 พฤษภาคม 2560
EU เปิดใช้ระบบ E-Certificate สินค้า Organics

สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศกฎระเบียบการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organics) ที่จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในกลุ่...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤษภาคม 2560
EU แก้ไขข้อกำหนดวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/20...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤษภาคม 2560
EU ห้ามใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/377 of 3 March 2017 concerning the non-approval of the active substance ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2560
เกาหลีใต้เตรียมใช้ระบบ “Positive List”

เกาหลีใต้ได้เตรียมใช้ระบบ Positive List MRL สำหรับสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร ที่กำหนดให้พบการตกค้างได้ในชนิดและปริมาณที่ระบุ นอกเหนือจากนั้นจะตรวจพบได้ไม...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 เมษายน 2560
USDA ชี้แจงและเปิดรับความคิดเห็น การใช้ฉลาก ““Healthy”

          องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S FDA) จัดการประชุมสาธารณะเพื่อหารือถึงความเหมาะสมและความหมายที่ชัดเจนของคำว่า &ld...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2560
NHFPC ปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบอาหาร 9 ฉบับ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health and Family Planning Committee : NH...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 เมษายน 2560
EU กําหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดของ Fluralaner

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/201 of 6 February 2017 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify t...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 เมษายน 2560
EU กำหนดการใช้สารสกัดหญ้าหวานในลูกอม

สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/335 อนุญาตใช้ Steviol Glycosides (สารสกัดจากหญ้าหวาน : E 960) ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ส...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2560
ไต้หวันเข้มนำเข้าน้ำปลา - เครื่องปรุงรสจากไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าในกลุ่มน้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำมันหอ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มีนาคม 2560
TFDA ไต้หวัน กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนย ครีม เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยเทียม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food an...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มีนาคม 2560
เครือรัฐออสเตรเลียเพิ่มเติมสารตกค้างสูงสุด (MRLs) 19 ชนิด

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand : FSANZ) ประกาศเพิ่มเติมสารเคมีทา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มีนาคม 2560
EU ระงับสารปรุงแต่งกลิ่นเพิ่มเติม

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2017/378 of 3 March 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European P...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กุมภาพันธ์ 2560
UAE ปรับระบบการยื่นขอฮาลาลสินค้าไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เปิดเผยข้อมูลการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขอระบบฮาลาลสำหรับสินค้าอาหารไทยที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2560
อินเดียแก้ไขมาตรฐานรายชื่อสายพันธุ์ปลาที่อาจจะก่อให้เกิดสารพิษฮีสตามีน (Histamine) และปริมาณสูงสุดของฮีสตามีนในปลาและผลิตภัณฑ์ประมง

      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กุมภาพันธ์ 2560
จีนปรับปรุงมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติเพื่อก...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2560
ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้างครั้งที่ 198

ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้างตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น  ครั้งที่ 198 จำนวน 5 รายการ

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มกราคม 2560
EU เตรียมใช้ใบรับรองตรวจสินค้าอินทรีย์แบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบใหม่  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1842 ว่าด้วยการใช้ใบร...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2560
EU อนุญาตให้ใช้ sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid และ sodium formate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2023 of 18 November 2016 อนุญาตให้ใช้ sodi...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มกราคม 2560
NHFPC ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 127 ฉบับ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health and Family Planning Committee ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มกราคม 2560
EU แก้ไขหน่วยวัดค่า ตรวจวิเคราะห์สารอัลฟลาทอกซิน

คณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีประกาศ Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 519/2014 of 16 May 2014 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards me...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ธันวาคม 2559
EU ปรับค่า MRL สาร Dimethyl ether ในเจลาติน-คอลลาเจน

เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Directive (EU) 2016/1855 of 19 October 2016   โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุง Dir...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ธันวาคม 2559
มาเก๊ากำหนดมาตรฐานทางโภชนาการ ของนมสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China) ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ธันวาคม 2559
สหรัฐฯ จัดทำโปรแกรมการติดตาม สินค้าประมงนำเข้า

สหรัฐฯ ได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสอบอาหารทะเลนำเข้า (Seafood Import Monitoring Programme) เพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางอาหารของโลก และการใช้ท...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ธันวาคม 2559
TFDA ปลด glycerin starches 4 ประเภท

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาประเทศไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration : TFDA) ได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงรายการวัตถุเจื...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤศจิกายน 2559
ควีนแลนส์ บังคับกฎหมายความปลอดภัยชีวภาพ

จากสถานการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้ในหลายประเทศเริ่มหันมาสนใจกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆให้มีความสอดคล้องกั...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤศจิกายน 2559
NHFPC ประกาศอนุญาตให้ใช้ 9-Decen-2-one เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้ 9-Decen-2-one เป็นวัต...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤศจิกายน 2559
อินเดียแก้ไขมาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด (นอกเหนือจากน้ำแร่ธรรมชาติ)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤศจิกายน 2559
EU ออกกฎเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิค

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใบรับรองการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) ไปยัง EU โดยสินค้าเกษตรอินทร...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ตุลาคม 2559
EU ให้ใช้ sucralose เป็นสารแต่งกลิ่นรสในหมากฝรั่ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2016/1776  of 6 October 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ตุลาคม 2559
MFDS สาธารณรัฐเกาหลีปรับการกำหนด ค่า MRLs ตามระบบ Positive list

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ประกาศปรับรูปแบบการกำหนดค่าปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตก...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ตุลาคม 2559
จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร เพิ่มเติม 10 ชนิด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ศูนย์ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอยภัยแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Center for Food Safety Risk Assessmen...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ตุลาคม 2559
EU กำหนดค่าตกค้างของ hydrocortisone aceponate

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1444 of 31 August 2016 amending Re...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กันยายน 2559
ออสซี่เปลี่ยนแปลงฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

กระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ออสเตรเลีย ประกาศระเบียบใหม่สำหรับการ    ปิดฉลาก แจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร (Country of Origin ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กันยายน 2559
แอฟริกาใต้แก้ไขระเบียบปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างสูงสุดในอาหาร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 กรมอนามัยของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างสูงสุดในอาหาร สำห...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กันยายน 2559
ญี่ปุ่นอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 5 ชนิด

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ประกาศแ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กันยายน 2559
ผู้ประกอบการเตรียมต่ออายุการจดทะเบียน USFDA

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ประกาศแจ้งเตือนโรงงานผลิต-แปรรูปอาหาร-อาหารสัตว์” ส่งออกสหรัฐฯ ได้ประกาศแจ้งเตือนสถานประกอบการผลิต-แปรรูปอาหา...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 สิงหาคม 2559
EU กำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าเพิ่มเติม

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 5 รายการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
...
19 สิงหาคม 2559
GCC ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารฉบับใหม่ ปี 2016

หน่วยงานกำหนดมาตรฐานแห่งกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (The Gulf Standardization Organization : GSO) ได้ประกาศรายการกฎระเบียบทางเทคนิคใหม่ที่เกี่ยวข...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 สิงหาคม 2559
จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 3 ชนิด

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 สิงหาคม 2559
จีนปรับมาตรการนำเข้าสินค้าใหม่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือเวียนเพื่อชี้แจงการออกมาตรการใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารสู่จีนของสำนักควบคุมคุณภาพ ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กรกฎาคม 2559
EU ถอนการอนุญาตสารออกฤทธิ์ 2 รายการ

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ว่าด้วยการถอนการอนุญาตไม่ให้ใช้ Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate และ Z-13-hexadecen-11yn-1-yl acetate เ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กรกฎาคม 2559
มาเก๊ากำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อรา สูงสุดที่ยอมให้พบได้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China) ได...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2559
จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร และสารเสริมโภชนาการชนิดใหม่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร 10 ชนิ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กรกฎาคม 2559
EU ขยายการอนุญาตใช้ “หญ้าหวาน” ในเครื่องดื่ม

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสหภาพยุโรป ได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2016/479 of 1 April 2016 Amending Annex II to R...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มิถุนายน 2559
EU แก้ไขวิธีการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในสินค้าอาหารบางรายการ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไข Regulation (EC)             &n...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มิถุนายน 2559
อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างปริมาณโลหะหนักตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายควา...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มิถุนายน 2559
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มิถุนายน 2559
EU ปรับลดปริมาณ BPA ในบรรจุภัณฑ์

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่า สหภาพยุโรปได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤษภาคม 2559
ฉลากใหม่ USFDA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา U.S. Food and Drug Administration (USFDA) ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับการบังคับใช้ฉลาก...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤษภาคม 2559
TFDA ไต้หวัน ปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and D...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤษภาคม 2559
EU ปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ Steviol glycosides (E 960) ในเครื่องดื่มชนิดลดแคลอรี และชนิดไม่เติมน้ำตาล

สหภาพยุโรปออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2016/479 ปรับปรุงภาคผนวก IIของระเบียบ Regulation (EC) No 1333 / 2008 เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ Steviol glyc...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2559
จีน ปรับความเข้มงวดสินค้าจากไวรัสซิกา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางศุลกากรกลางจีน (General Administration of China Customs : GACC) ได้ออกประกาศการเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าจ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 เมษายน 2559
EU เปลี่ยนคำนิยาม “น้ำส้มสายชู”

คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2016/263 ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม (Annex II ของ Regulation (EC) No 1333/2008)...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2559
จีนเข้มตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศที่มี ไวรัสซิการะบาด รวมทั้งประเทศไทย

เชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) เป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหล...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 เมษายน 2559
ระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้านอกโควตา WTO สินค้าเกษตร 17 รายการของไทย

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าเนื่องจากในแต่ละปีการนำเข้าสินค้าเกษตรที่เปิดตลาดพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 เมษายน 2559
EU เพิ่มเติมการอนุญาต การใช้สีผสมอาหาร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU)        No 1098/2014 of 17 October 2014...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2559
UAE ปรับเปลี่ยนระบบการรับรองฮาลาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีได้ออกประกาศว่า             กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำแห่งสห...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มีนาคม 2559
EU ปรับปรุงกฎระเบียบ Novel Foods

ทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารที่ผลิตด้วยนวัตกรรม...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มีนาคม 2559
อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง PCBs , PAH และ Biotoxins ในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหม...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มีนาคม 2559
USDA แก้ไขการตรวจสอบปลานำเข้าใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถาน  เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กุมภาพันธ์ 2559
อินโดนีเซียขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการในไทยที่สามารถตรวจและรับรองสารตกค้างในผัก ผลไม้

กรมการค้าต่างประเทศได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ว่า กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียได้ออกประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกา...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2559
EU ปรับปรุงค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตรนำเข้า

สหภาพยุโรปออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 ปรับปรุงภาคผนวก II, III และ V ของระเบียบ Regulation (EC) No 396 / 2005 เรื่อ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กุมภาพันธ์ 2559
TFDA ไต้หวัน ออกมาตรฐานปริมาณโลหะหนัก ตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในพืช

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food an...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2559
สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ Novel Food ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศลงใน EU Official Journal L 327/1 Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of th...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มกราคม 2559
EFSA อนุญาตการใช้ Sucralose ในอาหารสำหรับเด็กทารก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Food Navigator ได้รายงานว่า EFSA ได้มีการสรุปรายงานล่าสุด โดยอนุญาตให้ใช้สารให้ความหวานซูคราโลส (Sucralo...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2559
TFDA ไต้หวัน ออกมาตรฐานการปนเปื้อน ฝุ่นกัมมันตรังสีในอาหาร

Food and Drug Administration : TFDA) ได้ออกประกาศมาตรฐานการปนเปื้อนฝุ่นกัมมันตรังสีในอาหาร โดยมาตรฐานฉบับนี้ถูกกําหนดให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามวรรคสอง...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มกราคม 2559
อินเดียแก้ไขมาตรฐานวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สตีวิออลไกลโคไซด์ (Steviol Glycoside)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมาย ปี ...

อ่านเพิ่มเติม
...
28 ธันวาคม 2558
กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) เตรียม ทบทวนการขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มแบบFunctional

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) เตรียม ทบทวนการขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มแบบFunctional ตามระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพจ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ธันวาคม 2558
อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมาย...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ธันวาคม 2558
ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) เม็กซิโกแก้ไขมาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัย

ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) เม็กซิโกแก้ไขมาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัย กระทรวงสาธารณสุขของเม็กซิโก (Mexico’s Ministry of Health) แก้ไขมาตรฐานข้...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ธันวาคม 2558
ด้านค่าสารตกค้าง (maximum levels:MLs) EU กำหนดค่าสูงสุดของสาร PAHs

ด้านค่าสารตกค้าง (maximum levels:MLs) EU กำหนดค่าสูงสุดของสาร PAHs เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2015/1...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤศจิกายน 2558
ไต้หวันออกระเบียบฉลาก GE บนผลิตภัณฑ์

           สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare&rsqu...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤศจิกายน 2558
ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) บราซิล ออกกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหารที่มีส่วนประกอบ ของสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) 22 รายการ

ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) บราซิล ออกกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหารที่มีส่วนประกอบ ของสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) 22 รายการ The Brazilian Health Su...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ตุลาคม 2558
ไต้หวัน ออกกฎ ระเบียบการติดฉลากสินค้ากาแฟ ชา และน้ำผลไม้ที่ทำสดใหม่

        Food and Drug Administration (FDA) ของไต้หวัน ออกกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหารสำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่ทำสดใหม่ในร้านสะดวกซื้...

อ่านเพิ่มเติม
...
30 กันยายน 2558
มาตรฐานของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร เตรียมปรับปรุงข้อกำกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ใน The BR/IOP Global Standard for Packaging and Packaing Materials – lssue 4 ที่จะเริ่มนำไปใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

เตรียมใช้ BRC lssue 4 สำหรับบรรจุภัณฑ์                 มาตรฐานของสมาคมผู...

อ่านเพิ่มเติม
...
30 กันยายน 2558
ประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างตรวจสอบสินค้าอาหารที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด ภายหลังจากวิกฤตการณ์สามกัมมันตภาพรังสีจนเกิดการรั่วไหล สืบเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างตรวจสอบสินค้าอาหารที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด ภายหลังจากวิกฤตการณ์สามกัมมันตภาพรังสีจนเกิดการรั่วไหล สืบเนื่องจ...

อ่านเพิ่มเติม
...
30 กันยายน 2558
อื้อฉาวอีกครั้งกับผลิตภัณฑ์ซึ่งได้คร่าชีวิตเด็กชาวจีนไปแล้ว 3 ราย หลลังจากที่ได้ลริโภคนมปนเปื้อนสารไนไตรต์ในมณฑลการซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

อื้อฉาวอีกครั้งกับผลิตภัณฑ์ซึ่งได้คร่าชีวิตเด็กชาวจีนไปแล้ว 3 ราย หลลังจากที่ได้ลริโภคนมปนเปื้อนสารไนไตรต์ในมณฑลการซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน &n...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤศจิกายน 2557
EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ

EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ เ มื่ อ วั น ที่ 10  ตุ ล า ค ม 2 5 5 7 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2014...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ตุลาคม 2557
EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง

EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง จากที่กฎระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 ที่ได กำหนดมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงข...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ตุลาคม 2557
Codex เตรียมประกาศปรับปรุงมาตรฐานใหม่

Codex เตรียมประกาศปรับปรุงมาตรฐานใหม่ ทาง The Codex Alimentarius Commission ได้เตรียมออกประกาศการปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานต่างๆที่ผ่านการ พิจารณาใน...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 กันยายน 2557
เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม                     ประเทศเม็กซิโกแก้ไขก...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กันยายน 2557
USFDA เสนอการแก้ไขการแสดงฟอสฟอรัสบนฉลาก

USFDA เสนอการแก้ไขการแสดงฟอสฟอรัสบนฉลาก                         องค์การอาหารและยาของสหร...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กันยายน 2557
EU แก้ไขการแสดงฉลากกลูเตนบนสินค้า

EU แก้ไขการแสดงฉลากกลูเตนบนสินค้า              เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ออ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 สิงหาคม 2557
EU คุมเข้มการตรวจพบ Samonella

EU คุมเข้มการตรวจพบ Samonella เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปมีมาตรการตรวจสอบควบคุมเชื้อ Samonella ในสินค้าสัตว์ปีกที่เข้มงวดเป็นอย...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 สิงหาคม 2557
USFDA ย้ำการแสดงฉลาก Gluten –Free

USFDA ย้ำการแสดงฉลาก Gluten –Free เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอมเริกา (USFDA) ได้ ดำเนินการออกระเบียบก...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 สิงหาคม 2557
FDA สหรัฐฯ ออกกฏนระเบียบมาตรฐานการผลิตนมผงสูตรสำหรับทารก

FDA สหรัฐฯ ออกกฏนระเบียบมาตรฐานการผลิตนมผงสูตรสำหรับทารก               องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Fo...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 สิงหาคม 2557
ความพยายามที่จะห้ามการเพาะปลูกข้าวโพด GMO ฝรั่งเศสล้มเหลว

ความพยายามที่จะห้ามการเพาะปลูกข้าวโพด GMO ฝรั่งเศสล้มเหลว                       เมื่อวันที่ ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 สิงหาคม 2557
EU ปรับค่าสูงสุดของกรดอีรูซิก

EU ปรับค่าสูงสุดของกรดอีรูซิก                   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557ที่ผ่ านมา สหภาพยุโรปได...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กรกฎาคม 2557
EU ปรับวิธีการสุ่มตรวจสารตกค้าง ในอาหารสัตว์บางรายการ

EU ปรับวิธีการสุ่มตรวจสารตกค้าง ในอาหารสัตว์บางรายการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กรกฎาคม 2557
Codex เตรียมเสนอปรับตั้งค่าสูงสุดตะกั่วและสารหนู

Codex เตรียมเสนอปรับตั้งค่าสูงสุดตะกั่วและสารหนู                     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 กรกฎาคม 2557
จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้ วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 2 ชนิด

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้ วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 2 ชนิด                  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2557
EU แจ้งการปรับปรุงการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

EU แจ้งการปรับปรุงการใช้วัตถุเจือปนอาหาร                        ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปร...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กรกฎาคม 2557
การแสดงฉลากดาวสุขภาพของชาวออสซี่มีการลงนามโดยรัฐมนตรีแล้ว

การแสดงฉลากดาวสุขภาพของชาวออสซี่มีการลงนามโดยรัฐมนตรีแล้ว                  เมื่อ วันที่ 30 มิถุนา ยน 2...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มิถุนายน 2557
EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสินค้าที่ปลอดสารตกค้าง และสินค้านำเข้าจากประเทศที่สาม

EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสินค้าที่ปลอดสารตกค้าง  และสินค้านำเข้าจากประเทศที่สาม                   ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มิถุนายน 2557
EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins

EU ปรับวิธีสุ่มตรวจและวิธีตรวจวิเคราะห์ Mycotoxins                     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 255...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 มิถุนายน 2557
จีนไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ที่มีอะลูมิเนียม เป็นส่วนประกอบ

จีนไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ที่มีอะลูมิเนียม เป็นส่วนประกอบ                       &nb...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มิถุนายน 2557
ตุรกีปรับแบบฟอร์ม Health Certificate สำหรับสินค้าคอลลาเจน

ตุรกีปรับแบบฟอร์ม Health Certificate สำหรับสินค้าคอลลาเจน                        เมื...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤษภาคม 2557
EU ปรับปรุงใบ Health Certificateเชื้ออหิวาต์ในสุกร

EU ปรับปรุงใบ Health Certificateเชื้ออหิวาต์ในสุกร                   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2557...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤษภาคม 2557
EU เพิ่มเงื่อนไขการยอมรับสินค้า Organicจากประเทศที่สาม

EU เพิ่มเงื่อนไขการยอมรับสินค้า Organicจากประเทศที่สาม                    ...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 พฤษภาคม 2557
จีน แก้ไขการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีการควบคุมพิเศษ (Special dietary foodstuffs)

จีน แก้ไขการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีการควบคุมพิเศษ  (Special dietary foodstuffs)                 &n...

อ่านเพิ่มเติม
...
9 พฤษภาคม 2557
EUปรับรายชื่อด่านสมาชิก

EUปรับรายชื่อด่านสมาชิก                    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปไ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2557
USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ

USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ                    ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาได้...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 เมษายน 2557
EU เสนอระเบียบใหม่Processing & Labellingใน Organic Product

EU เสนอระเบียบใหม่Processing & Labellingใน Organic Product             เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 คณะกรรมาธิการยุ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2557
EU แก้ไขแบบฟอร์มใบ Health Certificatesการนำเข้าสัตว์ปีก

EU แก้ไขแบบฟอร์มใบ Health Certificatesการนำเข้าสัตว์ปีก                         &n...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 เมษายน 2557
ไต้หวัน ประกาศแก้ไขฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผักในภาชนะ

ไต้หวัน ประกาศแก้ไขฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผักในภาชนะบรรจุ                      ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 เมษายน 2557
UK เตรียมออกกฎระเบียบตรวจสอบเนื้อหมูฉบับใหม่

UK เตรียมออกกฎระเบียบตรวจสอบเนื้อหมูฉบับใหม่                        เมื่อวันที่ 25 มีนา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 เมษายน 2557
EU ปฏิเสธ การขึ้นทะเบียน Health Claims ที่แสดงบนฉลาก

EU ปฏิเสธ การขึ้นทะเบียน Health Claims ที่แสดงบนฉลาก          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ Regulation (EU) No 175/2014 of 25 ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2557
EU ปรับชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ใน Packeging ที่สัมผัสอาหาร

EU ปรับชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ใน Packeging ที่สัมผัสอาหาร           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ออกประก...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มีนาคม 2557
EU แก้ไขการแสดง Healltth Cllaiims

EU แก้ไขการแสดง Healltth Cllaiims                  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 มีนาคม 2557
ซาอุดิอาระเบีย คุมเข้ม เครื่องดื่มชูกำลัง ชี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ซาอุดิอาระเบีย คุมเข้ม เครื่องดื่มชูกำลัง ชี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ                   ซาอุดิอาระเบีย ประกา...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มีนาคม 2557
ทางออกสำหรับการส่งสินค้า ไปยัง UAE

ทางออกสำหรับการส่งสินค้า ไปยัง UAE              เมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา ทาง สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่า...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มีนาคม 2557
USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่           สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กุมภาพันธ์ 2557
EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมการใช้สาร difenacoum

EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมการใช้สาร difenacoum                สหภาพยุโรปออกประกาศ 2014/58/EU เมื่อวันที่ 6 กุม...

อ่านเพิ่มเติม
...
21 กุมภาพันธ์ 2557
บังกลาเทศ เตรียมออกกฎหมาย การควบคุม การนำเข้าปลา

บังกลาเทศ เตรียมออกกฎหมาย การควบคุม การนำเข้าปลา               กรมประมงบังกลาเทศ ร่างพระราชบัญญัติ กักกันปลา ปี ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2557
USA ออกกฎระเบียบใหม่ป้องกันโรควัวบา

USA ออกกฎระเบียบใหม่ป้องกันโรควัวบา                รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศ ปรับเปลี่ยนกฎ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กุมภาพันธ์ 2557
คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food

คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา องค์กา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2557
ห้ามใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชาวออสซี่

ห้ามใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชาวออสซี่                 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มกราคม 2557
AFBA เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงฉลากอาหาร

AFBA เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงฉลากอาหาร                 เมื่อ 22 มกราคม 2557 กลุ่มนักธุรกิจอาหารและเครื่องดื่...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2557
EFSA ขยายเวลารับฟังขอคิดเห็นค่า DRVS ของไอโอดีน

EFSA ขยายเวลารับฟังขอคิดเห็นค่า DRVS ของไอโอดีน            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการความปลอด...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มกราคม 2557
ไต้หวันประกาศลดเกณฑ์การติดฉลากอาหาร ที่ปนเปื้อน GMOs

ไต้หวันประกาศลดเกณฑ์การติดฉลากอาหาร ที่ปนเปื้อน GMOs          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของไต้ห...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มกราคม 2557
ญี่ปุ่นรับนำเข้าไก่ จากไทยแล้ว

ญี่ปุ่นรับนำเข้าไก่ จากไทยแล้ว             เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556  คณะกรรมาธิการพิจ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ธันวาคม 2556
EUเตรียมออกฉลากรับรองชาติกำเนิดสัตว์

EUเตรียมออกฉลากรับรองชาติกำเนิดสัตว์              เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ธันวาคม 2556
USFDA มีข้อแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมประมง ที่เสี่ยงต่อสาร CFP

USFDA มีข้อแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมประมง ที่เสี่ยงต่อสาร CFP                       เมื่อวันที่ ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ธันวาคม 2556
ทำความรู้จักสัญลักษณ์ใหม่จากออสเตรเลีย

ทำความรู้จักสัญลักษณ์ใหม่จากออสเตรเลีย            เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ทาง Ausfoodnews ได้รายงานว่า ทางรัฐบาลออ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤศจิกายน 2556
USFDA เตรียมออกกฎระเบียบ

USFDA เตรียมออกกฎระเบียบ               ด้านความปลอดภัยในอาหารสัตว์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  USFDA ได้เสนอก...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤศจิกายน 2556
EU ปรับปริมาณ ที่แนะนำ การปนเปื้อนสารAcrylamide

EU ปรับปริมาณ ที่แนะนำ การปนเปื้อนสารAcrylamide                เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  คณะกรรมา...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤศจิกายน 2556
USA อาจถอดถอน PHOs จากบัญชีรายชื่อ GRAS

USA อาจถอดถอน PHOs จากบัญชีรายชื่อ GRAS               องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA : U.S. Food and Dr...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ตุลาคม 2556
รายชื่อด้านตรวจสอบชายแดน EU

รายชื่อด้านตรวจสอบชายแดน EU                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห้งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ตุลาคม 2556
ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU             EU ได้ออกร่างประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบRegulation (EU) No 1169/2011 ว่าด้...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ตุลาคม 2556
USFDA ถอนยาสัตว์ 3ชนิด

USFDA  ถอนยาสัตว์ 3ชนิด             สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ  USFDA   ได้ออกประกาศระงั...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กันยายน 2556
“พรีเมียม”บนฉลากอาหารของไทย

“พรีเมียม”บนฉลากอาหารของไทย ประเทศไทยได้ออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องการแสดงข้อความ“พรีเมียม” บนฉลากอาหาร เมื่อเดือน...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กันยายน 2556
EU ปรับปรุงรายชื่อ Healthในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

EU ปรับปรุงรายชื่อ Healthในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ม...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กันยายน 2556
ญี่ปุ่นเพิ่มค่าMRL สารเคมีทางการเกษตร

ญี่ปุ่นเพิ่มค่าMRL สารเคมีทางการเกษตร                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)อ้...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กันยายน 2556
EUเพิ่มค่าตกค้างYessotoxinsในหอยสองฝามีชีวิต

EUเพิ่มค่าตกค้างYessotoxinsในหอยสองฝามีชีวิต              สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 สิงหาคม 2556
USA อนุญาตการใช้สีสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง

USA อนุญาตการใช้สีสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง           สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้มีพิจารณาอนุญาตให้ใช้สาร...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 สิงหาคม 2556
EU ออกกฎหมายเกี่ยวกับ อาหารสำหรับทารกอาหารสำหรับใช้ทางการแพทย์และอาหารควบคุมน้ำหนัก

EU ออกกฎหมายเกี่ยวกับ อาหารสำหรับทารกอาหารสำหรับใช้ทางการแพทย์และอาหารควบคุมน้ำหนัก              สำนักงานมาตร...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กรกฎาคม 2556
EUเตรียมปรับปรุงมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงในเนื้อสุกร

EUเตรียมปรับปรุงมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงในเนื้อสุกร             สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2556
AQSIQ เตรียมเพิ่มระดับเข้ม ในการตรวจลำไยสดนำเข้าจากไทย

AQSIQ เตรียมเพิ่มระดับเข้ม ในการตรวจลำไยสดนำเข้าจากไทย                          ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กรกฎาคม 2556
EU ลดระดับการสุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่า

EU ลดระดับการสุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่า                สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มิถุนายน 2556
สหราชอาณาจักรอนุมัติ“Traffic Light Labeling”ฉลากต่อยอดของระบบ GDA

สหราชอาณาจักรอนุมัติ“Traffic Light Labeling”ฉลากต่อยอดของระบบ GDA             สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มิถุนายน 2556
ญี่ปุ่น ประกาศ แก้ไขค่า MRL สารเคมีทางการเกษตร

ญี่ปุ่น ประกาศ แก้ไขค่า MRL สารเคมีทางการเกษตร                 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งช...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มิถุนายน 2556
ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ปรับปรุงเนื้อหากฎระเบียบ 2 ฉบับ

ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ปรับปรุงเนื้อหากฎระเบียบ 2 ฉบับ                  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเก...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤษภาคม 2556
โปแลนด์ ตรวจเข้ม การนำเข้าสินค้าอาหารทะเล

โปแลนด์ ตรวจเข้ม การนำเข้าสินค้าอาหารทะเล กรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ เตรียมกักกันสินค้าและปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤษภาคม 2556
จีนประกาศกฏระเบียบ การตรวจสอบและกักกัน “ผลิตภัณฑ์นม” นำเข้าและส่งออก

จีนประกาศกฏระเบียบ การตรวจสอบและกักกัน “ผลิตภัณฑ์นม” นำเข้าและส่งออก                  ส...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤษภาคม 2556
อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร

อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร                     สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2556
ญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตเพิ่มเติม รายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

ญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตเพิ่มเติม รายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อ้...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 เมษายน 2556
จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่

จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่                   สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอา...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2556
EU อาจผ่อนปรน ค่าปนเปื้อน Yessotoxin ให้พ่อค้าหอยสองฝามีชีวิตได้เฮ

EU อาจผ่อนปรน ค่าปนเปื้อน Yessotoxin ให้พ่อค้าหอยสองฝามีชีวิตได้เฮ คณะทางานด้านหอยสองฝามีชีวิตของสหภาพยุโรปอาจมีการผ่อนปรนค่าการปนเปื้อนของสารชีวพิ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 เมษายน 2556
EU แก้ไขข้อกาหนด การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ในอาหารทารกและเด็ก

EU แก้ไขข้อกาหนด การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ในอาหารทารกและเด็ก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) No 256/2013...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 เมษายน 2556
EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา

EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา                  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 เมษายน 2556
รัสเซียเตรียมออกกฎเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์

รัสเซียเตรียมออกกฎเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์             กระทรวงเกษตรรัสเซีย (Ministry of Agriculture of t...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2556
Congress เสนอ “PAMTA” ตรากฎระเบียบเพื่อจำกัดการใช้ สารปฏิชีวนะในสัตว์

Congress เสนอ “PAMTA” ตรากฎระเบียบเพื่อจำกัดการใช้ สารปฏิชีวนะในสัตว์                  ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มีนาคม 2556
EU เพิ่มเติมข้อกำหนด ด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

EU เพิ่มเติมข้อกำหนด ด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มีนาคม 2556
มะกันเตรียมแผน ยกระดับความปลอดภัย ในอาหารนาเข้า

มะกันเตรียมแผน ยกระดับความปลอดภัย ในอาหารนาเข้า            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายง...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มีนาคม 2556
เวียดนามเตรียมใช้ ฉลากเขียว “VietGAP”

เวียดนามเตรียมใช้ ฉลากเขียว “VietGAP”                  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กุมภาพันธ์ 2556
EU ออกกฏระเบียบ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสัตว์ปีกนำเข้า

EU ออกกฏระเบียบ  การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสัตว์ปีกนำเข้า                เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2556
จีนยกระดับค่ามาตรฐาน สารปนเปื้อนในอาหาร

  จีนยกระดับค่ามาตรฐาน สารปนเปื้อนในอาหาร                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กุมภาพันธ์ 2556
จีนตื่นตัว การผลิตสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์

จีนตื่นตัว การผลิตสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ (Organic Food) โดยมีห...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2556
การส่งเสริมฉลาก “Carbon Footprint of Products : CFP” ของญี่ปุ่น

การส่งเสริมฉลาก “Carbon Footprint of Products : CFP” ของญี่ปุ่น สมาคมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (The Japan Enviro...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มกราคม 2556
“1 มกราคม 2556” อเมริกาดีเดย์บังคับติดฉลาก Meat & Poultry

“1 มกราคม 2556” อเมริกาดีเดย์บังคับติดฉลาก Meat & Poultry                สำนักงานคณะกรรมการ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2556
“BioGro New Zealand” ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศนิวซีแลนด์

“BioGro New Zealand” ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าอินทรีย์ (Organic Product) โด...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มกราคม 2556
มาเลเซียเตรียมแบนฉลาก “ฮาลาล” ที่ทาให้เกิดความสับสน

                  มาเลเซียเตรียมแบนฉลาก “ฮาลาล” ที่ทาให้เกิดความสับสน  ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มกราคม 2556
FSANZ ประเมินการใช้ carbon monoxide ในสินค้าปลา

FSANZ ประเมินการใช้ carbon monoxide ในสินค้าปลา สำนักมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ หรือ Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) อยู...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ธันวาคม 2555
EU อนุญาตใช้สารเสริม ในอาหารสัตว์เพิ่มเติม

EU อนุญาตใช้สารเสริม ในอาหารสัตว์เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority :...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ธันวาคม 2555
“ABNT” Eco Label

“ABNT” Eco Label                   จา กกระแสความ ต้องการ สิน ค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ธันวาคม 2555
ออสซี่เดินหน้าฉลากแบบ “front-of pack”

ออสซี่เดินหน้าฉลากแบบ “front-of pack”   รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านอาหารแห้งออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประกาศเดินหน้าระเบียบการ แสดง...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ธันวาคม 2555
“GreenPla” ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ของญี่ปุ่น

“GreenPla”  ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ของญี่ปุ่น               &...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤศจิกายน 2555
ออสเตรเลียออก Guidance สำหรับการทำฉลาก COOL

ออสเตรเลียออก Guidance สำหรับการทำฉลาก COOL ACCC หรือคณะกรรมการเพื่อผ้บริโภค เตรียม ออกประกาศคำแนะนำสำหรับการแสดงฉลากระบุแหล่งกำเนิดสินค้า Country ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ตุลาคม 2555
มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมอินเดีย

มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมอินเดีย                 กรมการค้าระหว่างประเทศ แจ้...

อ่านเพิ่มเติม
...
2 ตุลาคม 2555
ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ                 นักกฎหมา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กันยายน 2555
แคนาดาปรับระบบ Food Inspection

แคนาดาปรับระบบ Food Inspection                 สำนักตรวจสอบอาหารแคนาดา ห...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 สิงหาคม 2555
นักวิจัยเตือนกลิ่นเนยอันตรายต่อระบบหายใจ

นักวิจัยเตือนกลิ่นเนยอันตรายต่อระบบหายใจ                   นักวิจัยจาก US National...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 สิงหาคม 2555
EU ประกาศรายชื่อ CA และ CB สินค้าเกษตรอินทรีย์

EU ประกาศรายชื่อ CA และ CB สินค้าเกษตรอินทรีย์               ตามที่สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจาสหภาพ...

อ่านเพิ่มเติม
...
1 สิงหาคม 2555
ออสซี่ออกหลักเกณฑ์ฉลาก COOL

ออสซี่ออกหลักเกณฑ์ฉลาก COOL                 รัฐสภาออสเตรเลียประกาศรับร่า...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 กรกฎาคม 2555
CODEX กำหนดค่า MRL สาร Ractopamine

CODEX กำหนดค่า MRL สาร Ractopamine คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ Codex สาขายาสัตว์ตกค้าง ประกาศมาตรฐานใหม่สำหรับสารตกค้างสูงสุด (M...

อ่านเพิ่มเติม
...
20 กรกฎาคม 2555
จีนเตรียมทบทวนมาตรฐานสารเจือปนในบรรจุภัณฑ์อาหาร

จีนเตรียมทบทวนมาตรฐานสารเจือปนในบรรจุภัณฑ์อาหาร   กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ Chinese Ministry of Health (MOH)ประกาศทบทวนมาตรฐ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2555
อย. ผนึกกำลังภาคธุรกิจเตรียมพร้อม AEC ปี 2558

อย. ผนึกกำลังภาคธุรกิจเตรียมพร้อม AEC ปี 2558         กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยในการสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรม...

อ่านเพิ่มเติม
...
28 มิถุนายน 2555
แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ดีเดย์

แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ดีเดย์                 กระทรวงส...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มิถุนายน 2555
ญี่ปุ่นเตือนผู้บริโภค ระวังอันตรายจาก Cochineal Extract ในอาหารและเครื่องดื่ม

ญี่ปุ่นเตือนผู้บริโภค ระวังอันตรายจาก Cochineal Extract ในอาหารและเครื่องดื่ม                    ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มิถุนายน 2555
1 ก.ค.55 EU ประกาศนำเข้าไก่สดไทย

1 ก.ค.55 EU ประกาศนำเข้าไก่สดไทย ตามที่ประชุมของคณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (EU Standing Committee on the Food Chain and Animal H...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มิถุนายน 2555
ออสเตรเลียออกมาตรการควบคุมสารเคมีในอาหารบางชนิด

ออสเตรเลียออกมาตรการควบคุมสารเคมีในอาหารบางชนิด สำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia and New Zealand: FSANZ) ประกาศ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤษภาคม 2555
FSANZ กับสารต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ในเนื้อสัตว์

FSANZ กับสารต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ในเนื้อสัตว์ องค์การมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand FSANZ) ได้ดำเนินการ...

อ่านเพิ่มเติม
...
23 พฤษภาคม 2555
โคเด็กซ์ ดันกฎหมาย แสดงฉลากโภชนาการ

โคเด็กซ์ ดันกฎหมาย แสดงฉลากโภชนาการ ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการโคเด็กซ์ด้านฉลากอาหาร หรือ Codex Committee on Food Labeling (CCFL) จะจัดประชุมครั...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤษภาคม 2555
สธ. คุมเข้มเตรียมพร้อม 3 ปี อาหารแปรรูปต้องผ่าน GMP

สธ. คุมเข้มเตรียมพร้อม 3 ปี อาหารแปรรูปต้องผ่าน GMP กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศคุมสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่ายต้องผ่านมาตรฐ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 เมษายน 2555
ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มระดับความเข้มงวดในการสุ่มตรวจ

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มระดับความเข้มงวดในการสุ่มตรวจ                     สินค้าใน...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2555
อีเอฟเอสเอเผย... ข้าวโพดจีเอ็มปลอดภัย

อีเอฟเอสเอเผย... ข้าวโพดจีเอ็มปลอดภัย หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป หรือ EFSA1 พบว่าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมหรือ Genetically Modified M...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 เมษายน 2555
USFDA เอาจริงสั่งหยุดผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ปลาหวั่นโรค botulism

USFDA เอาจริงสั่งหยุดผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ปลาหวั่นโรค botulism                   สำนักงานอาหารและย...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 เมษายน 2555
FDA ยังยืนยันBPA ปลอดภัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

FDA ยังยืนยันBPA ปลอดภัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร                            สำนั...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2555
EU เร่งศึกษามาตรการละเมิด PARASITIC COPYING เอาจริงพวกหัวใส

EU เร่งศึกษามาตรการละเมิด PARASITIC COPYING เอาจริงพวกหัวใส             สำนักงานที่ปรึกษา Ho...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มีนาคม 2555
จีนออกกฎคุมเข้ม GMO

จีนออกกฎคุมเข้ม GMO Draft law of genetically modified (GM) foods เป็นร่างกฎหมายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมประกาศใช้เป็นมาตรการควบคุมสินค้าดัดแปรพั...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มีนาคม 2555
EUเพิ่มข้อบังคับการติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งจากสัตว์

EUเพิ่มข้อบังคับการติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งจากสัตว์ ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มข้อบังคับการติดฉลากสินค้าอาหารแช่แข็งจากสัตว์ตามระเบียบ Regula...

อ่านเพิ่มเติม
...
2 มีนาคม 2555
ยุโรปผลักดัน Gluten-free symbol

ยุโรปผลักดัน Gluten-free symbol The Association of European Coeliac Societiesบนฉลากเพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากกลูเต็นตามที่องค์กรรูปแบบเด...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 กุมภาพันธ์ 2555
ไต้หวันเข้ม MRL ยาสัตว์

ไต้หวันเข้ม MRL ยาสัตว์                 ไต้หวันกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสู...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2555
สมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน ค้านระบบ Self-affirmed GRAS

สมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน ค้านระบบ Self-affirmed GRAS                 ส...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กุมภาพันธ์ 2555
EU ให้รับรองการนาเข้า Composite Products ที่มาจากสัตว์

EU ให้รับรองการนาเข้า Composite Products ที่มาจากสัตว์ ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปออกระเบียบใหม่ Regulation 2012 ว่าด้วยการรับรองการนาเข้าหรือการขนส่ง...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 กุมภาพันธ์ 2555
อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก

อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Food Safety and Inspection Service (FSIS) เสนอร่...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 มกราคม 2555
EU ปรับข้อกำหนดการติดฉลากอาหารแช่แข็งมีที่มาจากสัตว์

EU ปรับข้อกำหนดการติดฉลากอาหารแช่แข็งมีที่มาจากสัตว์                 สหภ...

อ่านเพิ่มเติม
...
20 มกราคม 2555
สหรัฐฯ ออกมาตรการฉุกเฉินตรวจสอบ Carbendazim ในน้ำส้มนำเข้า

สหรัฐฯ ออกมาตรการฉุกเฉินตรวจสอบ Carbendazim ในน้ำส้มนำเข้า สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ออกมาตรการเร่งด่วนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 25...

อ่านเพิ่มเติม
...
5 มกราคม 2555
สหรัฐฯ บังคับติดฉลากเนื้อและสัตว์ปีก

สหรัฐฯ บังคับติดฉลากเนื้อและสัตว์ปีก หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ The Food Safety andInspection Service (FSIS) เสนอร่...

อ่านเพิ่มเติม
...
14 ธันวาคม 2554
USDA งานเข้า!!!เหตุเตรียมแบน E. coli

USDA งานเข้า!!!เหตุเตรียมแบน E. coli เหตุเตรียมบังคับใช้มาตรการห้ามพบจุลินทรีย์ก่อโรค E. coli 6 สายพันธุ์ ในขณะที่วิธีการตรวจสอบยังคงคลุมเครือ ทางผ...

อ่านเพิ่มเติม
...
7 ธันวาคม 2554
อียูทบทวนค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต

อียูทบทวนค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต                     คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขอนามัยสัตว์และห่วงโซ...

อ่านเพิ่มเติม
...
1 ธันวาคม 2554
ออสเตรเลียไม่รับฉลาก Traffic light

ออสเตรเลียไม่รับฉลาก Traffic light ตามกฎหมาย Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลทาง โภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหา ร หร...

อ่านเพิ่มเติม
...
1 ธันวาคม 2554
EU นับถอยหลังการตรวจหาค่า Migration limit บรรจุภัณฑ์พลาสติก

EU นับถอยหลังการตรวจหาค่า Migration limit บรรจุภัณฑ์พลาสติก หลังจาก สหภาพยุโรปตีพิมพ์ระเบียบว่าด้วยวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหารใน Regula...

อ่านเพิ่มเติม
...
28 พฤศจิกายน 2554
สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination

สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศมาตรการด้านความ ปลอดภัยอาหารสำหรับปีองกันการปนเป็นอนุสารไดออกซินและพีซีบี ...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 พฤศจิกายน 2554
จีนเตรียมบังคับแสดงฉลาก Trans fat

จีนเตรียมบังคับแสดงฉลาก Trans fat ปัจจุบันฉลากโภชนาการของประเทศจีนกำหนดให้แสดงข้อมูลสารอาหารที่จำเป็น ได้แก่ 1. ค่าพลังงาน (Energy) 2. โปรตีน...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 พฤศจิกายน 2554
คืบหน้าการปรับเปลี่ยน Nutriton Fact ของ USFDA

คืบหน้าการปรับเปลี่ยน Nutriton Fact ของ USFDA             หลังจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ตุลาคม 2554
เวียดนามพร้อมลงสนาม เร่งพัฒนาระบบความมั่นคงอาหาร

เวียดนามพร้อมลงสนาม เร่งพัฒนาระบบความมั่นคงอาหาร               กระทรวงเกษตรและการพัฒ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ตุลาคม 2554
จีนเปิดศูนย์ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยอาหาร

จีนเปิดศูนย์ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยอาหาร                   ...

อ่านเพิ่มเติม
...
7 ตุลาคม 2554
อียู Adopted ระเบียบการแสดงข้อมูลอาหาร (Food InformationRegulation: FIR)

อียู Adopted ระเบียบการแสดงข้อมูลอาหาร (Food InformationRegulation: FIR)             &n...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ตุลาคม 2554
ฉลาก ปราศจากกลูเตน ความท้าทายใหม่ของสินค้าอาหารสู่สหรัฐฯ

ฉลาก ปราศจากกลูเตน ความท้าทายใหม่ของสินค้าอาหารสู่สหรัฐฯ               นับตั้งแต่ปี ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กันยายน 2554
อียูแก้ไขเอกสารนำเข้าสินค้าประมง

อียูแก้ไขเอกสารนำเข้าสินค้าประมง                     คณะ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กันยายน 2554
EFSA ชี้ เด็กเมืองผู้ดี เสี่ยงรับสีเกินกำหนด

EFSA ชี้ เด็กเมืองผู้ดี เสี่ยงรับสีเกินกำหนด                   E...

อ่านเพิ่มเติม
...
8 กันยายน 2554
ประกาศทบทวนกฎหมาย การแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการ

ประกาศทบทวนกฎหมาย การแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการ   สำ นัก งาน อ าห า ร แ ล ะ ย า แห่ง สหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (FDA) ปร...

อ่านเพิ่มเติม
...
2 กันยายน 2554
สหภาพยุโรปรื้อระบบล้างบางเลขทะเบียนผู้ประกอบการซ้ำซ้อน

สหภาพยุโรปรื้อระบบล้างบางเลขทะเบียนผู้ประกอบการซ้ำซ้อน   สำนักมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA1) จะเริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบและจดทะเบี...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 สิงหาคม 2554
จีนเตรียมถกเครียดระเบียบการกล่าวอ้างคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

จีนเตรียมถกเครียดระเบียบการกล่าวอ้างคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ หลังจากที่ได้ผ่านกฎหมายความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Law) ไปเมื่อ พ.ศ. 2552 ครอบคลุม การกล...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 สิงหาคม 2554
FDA ปรับขึ้นค่าตรวจสอบ กรณีพบสินค้ามีปัญหา หรือต้องเรียกคืน

FDA ปรับขึ้นค่าตรวจสอบ กรณีพบสินค้ามีปัญหา หรือต้องเรียกคืน               &nb...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กรกฎาคม 2554
FSANZ เสนอปรับแก้ข้อกำหนดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์

FSANZ เสนอปรับแก้ข้อกำหนดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์               &...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กรกฎาคม 2554
RSPO เตรียมออกโลโก้ กระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภค

RSPO เตรียมออกโลโก้ กระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภค องค์กรการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Roundtable For Sustainable Palm Oil: RSPO) ได้ปรับปรุงข้อกำหน...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2554
US FDA กับภาระกิจใหม่ เพื่อควบคุมสินค้านำเข้าภายใต้ FSMA

US FDA กับภาระกิจใหม่ เพื่อควบคุมสินค้านำเข้าภายใต้ FSMA                ...

อ่านเพิ่มเติม
...
22 มิถุนายน 2554
USFDA ประกาศนโนบายด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า

หลังจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐ (US Food and Drug Administration) บังคับใช้บทบัญญัติ Food Safety Modernization Act S.510 (FSMA)(1) เมื่อเดือนมกราคม...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มิถุนายน 2554
UK พร้อมออกฉลาก

UK พร้อมออกฉลาก "Gluten-free" สหราชอาณาจักรออกมาตรฐานการติดฉลากอาหาร (Composition and Labelling Standards) โดยระบุปริมาณของกลูเดนในผลิตภั...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มิถุนายน 2554
อย.บังคับใช้ฉลาก GDA ดีเดย์ 24 ส.ค.54

อย.บังคับใช้ฉลาก GDA ดีเดย์ 24 ส.ค.54                 สำนักงานคณะกรรมการ...

อ่านเพิ่มเติม
...
1 มิถุนายน 2554
จีนแบบนการใช้ BPA ในการผลิตขวดนมเด้ก

จีนแบบนการใช้ BPA ในการผลิตขวดนมเด็ก                 กระทรวงสาธารณสุข (M...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤษภาคม 2554
ขู่ฟ้องกลับ!! หลัง RASFF เตือนแตงกวาสเปนต้นตอเชื้ออีโคไล

ขู่ฟ้องกลับ!! หลัง RASFF เตือนแตงกวาสเปนต้นตอเชื้ออีโคไล                ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤษภาคม 2554
ไต้หวันบังคับใช้มาตรการป้องกันไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล

ไต้หวันบังคับใช้มาตรการป้องกันไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล                 ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2554
FSA เดินวิจัย หลังผู้บริโภคกลัวอาหารนาโนจะเหมือน GMO

FSA เดินวิจัย หลังผู้บริโภคกลัวอาหารนาโนจะเหมือน GMO                 แนว...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2554
อเมริกาเตรียมออก Guidance เพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภค

อเมริกาเตรียมออก Guidance เพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภค               ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 เมษายน 2554
สวีเดนเล็งห้ามใช้ BPA เคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร

สวีเดนเล็งห้ามใช้ BPA เคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร             รัฐบาลสวีเดนเร่งดำเนินการพิจารณาปร...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2554
เยอรมัน งดขายบะหมี่หลังพบสาร benzophenone สูง

เยอรมัน งดขายบะหมี่หลังพบสาร benzophenone สูง เยอรมันยกเลิกอนุญาติจำหน่ายบะหมี่กว่า 100 กล่อง หลังพบระดับการปนเปื้อนสาร benzophenone สูงกว่ากฎหมายก...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2554
อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

ของฝากขึ้นชื่อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะซื้อมาเป็นของฝากของขวัญแก่คนที่บ้าน นอกจากเป็นขนมรูปร่างน่ารักในหีบห่อสวยงามแล้ว ผัก ผลไม้ส...

อ่านเพิ่มเติม
...
8 มีนาคม 2554
จีนแบนการใช้สารฟอกขาว Benzoyl และCalcium Peroxide ในการผลิตแป้ง

  จีนแบนการใช้สารฟอกขาว Benzoyl และCalcium Peroxide ในการผลิตแป้ง กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health:MOH) ร วมกับคณะกรรมการด&านมาตรฐา...

อ่านเพิ่มเติม
...
2 มีนาคม 2554
แคนาดาเตรียมปรับระเบียบการแสดงฉลาก Allergen ใหม่

                  รัฐบาลแคนาดาประกาศปรังปรุงระเบียบการแสดงฉลากอาหาร...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กุมภาพันธ์ 2554
จีนเร่งกำหนดมาตรฐานโปรตีนหนังสัตว์ที่ปนเปื้อนในน้ำนม

จีนเร่งกำหนดมาตรฐานโปรตีนหนังสัตว์ที่ปนเปื้อนในน้ำนม โปรตีนสกัดจากผิวหนัง (leather protein) ถูกนำไปไฮโดรไลซ์ (hydrolyzed) และใช้ผสมในผลิตภัณฑ์นม เพ...

อ่านเพิ่มเติม
...
9 กุมภาพันธ์ 2554
ฮ่องกงปรับกฎระเบียบการนำเข้า Poultry egg

ฮ่องกงปรับกฎระเบียบการนำเข้า Poultry egg                 FEHD’ ของ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2554
ก.เกษตรสหรัฐแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าสัตว์ปีกและไข่

ก.เกษตรสหรัฐแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าสัตว์ปีกและไข่ สำนักตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช(APHIS) กระทรวงเกรษตรสหรัฐฯออกประกาศชั่วคราวเพื่อควบคุมการนำเข้านก สั...

อ่านเพิ่มเติม
...
27 มกราคม 2554
สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง

สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง                 สิ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มกราคม 2554
สหภาพยุโรปออกโลโก้อาหารท้องถิ่นเริ่มสร้างอาหารอย่างยั่งยืน

สหภาพยุโรปออกโลโก้อาหารท้องถิ่นเริ่มสร้างอาหารอย่างยั่งยืน               &nbs...

อ่านเพิ่มเติม
...
5 มกราคม 2554
EU เตรียมยกเครื่องระเบียบ FCM ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

EU เตรียมยกเครื่องระเบียบ FCM ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก หลังจากคณะกรรมาธิการยุโรปออกร่างระเบียบสำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร หรือ Draft Commission Regulatio...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มกราคม 2554
รัฐสภาอเมริกาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปความปลอดภัยอาหาร

รัฐสภาอเมริกาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปความปลอดภัยอาหาร                 ด้วยกา...

อ่านเพิ่มเติม
...
7 ธันวาคม 2553
ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง

ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง               &...

อ่านเพิ่มเติม
...
7 ธันวาคม 2553
ซาอุฯ ประกาศมาตรการควบคุม และกำจัดหนอนเจาะผลมะเขือเทศ

ซาอุฯ ประกาศมาตรการควบคุมและกำจัดหนอนเจาะผลมะเขือเทศ                 สำน...

อ่านเพิ่มเติม
...
7 ธันวาคม 2553
USFDA เตรียมปรับรูปแบบ Nutrition Facts สำหรับชาวอเมริกัน

การวิจัยของสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (USFDA) ในประเด็นรูปแบบฉลากโภชนาการ (Nutritionfacts) ที่เหมาะสมเ...

อ่านเพิ่มเติม
...
1 ธันวาคม 2553
ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา               &...

อ่านเพิ่มเติม
...
1 ธันวาคม 2553
สหรัฐ เปิดลงทะเบียนโรงอาหารฟรี แนะอุตสาหกรรมอาหารไทยเร่งใช้สิทธ์

สหรัฐ เปิดลงทะเบียนโรงอาหารฟรี แนะอุตสาหกรรมอาหารไทยเร่งใช้สิทธ์              &nbs...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤศจิกายน 2553
ญี่ปุ่นพร้อม ทบทวนค่า MRLs สารกำจัดศัตรูพืช

ญี่ปุ่นพร้อม ทบทวนค่า MRLs สารกำจัดศัตรูพืช             เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ญี่ปุ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤศจิกายน 2553
เอกชนนิวซีแลนด์แปะมือรัฐฯรับบทบาทผู้ตรวจสอบเนื่อสัตว์แทน

เอกชนนิวซีแลนด์แปะมือรัฐฯรับบทบาทผู้ตรวจสอบเนื่อสัตว์แทน                ...

อ่านเพิ่มเติม
...
9 พฤศจิกายน 2553
อเมริกาเตรียมแสดงข้อมูลโภชนาการ ด้านบรรจุภัณฑ์

อเมริกาเตรียมแสดงข้อมูลโภชนาการ ด้านบรรจุภัณฑ์                 สมาคมผู้ผ...

อ่านเพิ่มเติม
...
1 พฤศจิกายน 2553
ญี่ปุ่นเตรียมบังคับติดฉลาก Trans fat

ญี่ปุ่นเตรียมบังคับติดฉลาก Trans fat                 Japan.s Consumer Af...

อ่านเพิ่มเติม
...
20 ตุลาคม 2553
EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554                ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ตุลาคม 2553
“สหภาพยุโรปออกกฎหมายสำหรับการอธิบายรายละเอียดของทุกสินค้าที่นำเข้าหรือสหภาพยุโรป (Cargo Declaration)โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554”

“สหภาพยุโรปออกกฎหมายสำหรับการอธิบายรายละเอียดของทุกสินค้าที่นำเข้าหรือสหภาพยุโรป (Cargo Declaration)โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554&rdq...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ตุลาคม 2553
DEFRA ผุด COOL ฉบับใหม่คาดทันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

DEFRA ผุด COOL ฉบับใหม่คาดทันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้             การแสดงฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าห...

อ่านเพิ่มเติม
...
7 ตุลาคม 2553
ผลการประชุม Codex สาขาฉลากอาหาร

ผลการประชุม Codex สาขาฉลากอาหาร             หน่วยงานกลางโคเด็กประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานสิน...

อ่านเพิ่มเติม
...
7 ตุลาคม 2553
USFDA ประกาศ (ร่าง) เอกสารคำแนะนำสำหรับอาหารที่เป็นกรด (Acidified Food)

USFDA ประกาศ (ร่าง) เอกสารคำแนะนำสำหรับอาหารที่เป็นกรด (Acidified Food)             ศูนย์ควา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ตุลาคม 2553
แคนาดาเตรียมปรับระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารใหม่

แคนาดาเตรียมปรับระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารใหม่             สำนักงานตรวจสอบอาหารแคนาดาหรือ C...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กันยายน 2553
ญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐาน Phenethylamine และ Butylamine

ญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐาน Phenethylamine และ Butylamine             ญี่ปุ่นแจ้งเวียนแก่ประเทศสมาชิ...

อ่านเพิ่มเติม
...
9 กันยายน 2553
ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้             สหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้าสินค้...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กันยายน 2553
จีนเร่งตรวจสอบน้ำมันพืชปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

ทางการจีนขอเวลาตรวจสอบข้อมูล 5 เดือน ก่อนชี้แจงต่อสาธารณะ กรณี สินค้านำมันพืชจำนวน 42 ตัน ปเปื้อนสารก่อมะเร็งหลุดรอดออกสู่ตลาด สร้างความเสียหายต่อความ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 สิงหาคม 2553
นิวซีแลนด์ปรับปรุงระเบียบนำเข้าผัก ผลไม้สด

นิวซีแลนด์ปรับปรุงระเบียบนำเข้าผัก ผลไม้สด             หน่วยความมั่นคงทางชีวภาพ กระทรวงเกษตร...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 สิงหาคม 2553
EU สั่งเข้ม ห้ามใช้สาร Bisphenol A ในบรรจุภัณฑ์อาหาร

EU สั่งเข้ม ห้ามใช้สาร  Bisphenol A ในบรรจุภัณฑ์อาหาร             EU ประกาศย้ำเตือน&nbs...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 สิงหาคม 2553
EFSA เผยรายงาน PCBs ในอาหาร

EFSA เผยรายงาน PCBs ในอาหาร             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Foo...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กรกฎาคม 2553
กฏหมายการแสดงฉลากอาหารฉบับใหม่ของ สหภาพยุโรป

กฏหมายการแสดงฉลากอาหารฉบับใหม่ของ สหภาพยุโรป สภายุโรปลงมติผ่านร่างกฎหมายปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลบนฉลากอาหารใหม่ได้แก่     &n...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2553
สหรัฐเสนอถอดถอน Saccharin ออกจากรายชื่อสารอันตราย

สหรัฐเสนอถอดถอน Saccharin ออกจากรายชื่อสารอันตราย             หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (T...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 เมษายน 2553
ประกาศ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ปี 2010 การรับรองฮาลาลเพื่อการเข้าถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศ ของสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหรของนิวซีแลนด์

ประกาศ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ปี 2010 การรับรองฮาลาลเพื่อการเข้าถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศ ของสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหรของนิวซีแลนด์   &nb...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2553
EFSA เร่งประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนตะกั่วในอาหาร

EFSA เร่งประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนตะกั่วในอาหาร             คณะกรรมการสาขาปนเปื้อน หน่...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 เมษายน 2553
WHO/FAO ออกแผนรับมือความไม่ปลอดภัยอาหาร หลังวิกฤตการณ์ที่ญี่ปุ่น

องค์การอนามัยโลก (World HealthOrganization: WHO) ร่วมกับสำนักงานอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ออกแผนรับมือเหตุ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2553
อนาคตการควบคุมความปลอดภัยเนื้อสัตว์ในสหราชอาณาจักร

อนาคตการควบคุมความปลอดภัยเนื้อสัตว์ในสหราชอาณาจักร             สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราช...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มีนาคม 2553
สมาชิกสภายุโรป ลงเสียงคัดค้านการใช้ Traffic-light nutrition label)

สมาชิกสภายุโรป ลงเสียงคัดค้านการใช้ Traffic-light nutrition label)             สมาชิกสภายุโร...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มีนาคม 2553
ข้อเสนอปรับปรุงกฎระเบียบการติดฉลากสินค้าอาหารของสหภาพยุโรป

ข้อเสนอปรับปรุงกฎระเบียบการติดฉลากสินค้าอาหารของสหภาพยุโรป             กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มีนาคม 2553
New Guideline for Cold Storage ยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร

New Guideline for Cold Storage ยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร             สมาพันธ์อาหาร...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กุมภาพันธ์ 2553
ข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพในเอเชีย

ข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพในเอเชีย             จากรายงานในวารสาร Food Fasts As...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2553
EU เปิดแผนสำรวจรายการอาหารหวังลดต้นทุนผู้ประกอบการอาหาร

EU เปิดแผนสำรวจรายการอาหารหวังลดต้นทุนผู้ประกอบการอาหาร             หน่วยงานด้านความปลอดภัยอ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2553
ข้อเสนอในการประชุมพิจารณา มาตรฐานสารปนเปื้อนในอาหาร ของ Codex

 ข้อเสนอในการประชุมพิจารณา มาตรฐานสารปนเปื้อนในอาหาร ของ Codex             คณะกรรมการโค...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2553
ผลกระทบมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักไทย...ไป EU

ผลกระทบมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักไทย...ไป EU             เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2552 สหภาพยุโรปได้ปร...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มกราคม 2553
การปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากอาหารในเกาหลีใต้

การปรับปรุงข้อกำหนดการติดฉลากอาหารในเกาหลีใต้             เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สำนักง...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2553
ญี่ปุ่นขึ้นบัญชีสารอาหารระงับใช้ 125 ชนิด

ญี่ปุ่นขึ้นบัญชีสารอาหารระงับใช้ 125 ชนิด             กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการขอ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มกราคม 2553
มาเลเซียเตรียมออกกฎหมายฮาลาล

มาเลเซียเตรียมออกกฎหมายฮาลาล             มาเลเซียเตรียมออกกฎหมายฮาลาลในช่วงปลายปี 2553 เพื่อ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มกราคม 2553
EFSA อนุมัติสาร 2 ชนิดที่ใช้ในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร

EFSA อนุมัติสาร 2 ชนิดที่ใช้ในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร             หลังจากประเทศเยอรมันนีโดยห...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ธันวาคม 2552
New Guide สำหรับ Novel Foods Regulation

New Guide สำหรับ Novel Foods Regulation             ตามคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออก กฎระเบียบอาห...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ธันวาคม 2552
EFSA เสนอแนวทางทางประเมินความปลอดภัยของสมุนไพร

EFSA      เสนอแนวทางทางประเมินความปลอดภัยของสมุนไพร             หน่วยงาน...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ธันวาคม 2552
สหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารแปรรูป

สหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารแปรรูป             วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาเสนอแก้ไขร่างก...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ธันวาคม 2552
ฝรั่งเศสเตรียมออกมาตรการ ติดฉลากอาหารปลอด GMOs

ฝรั่งเศสเตรียมออกมาตรการ ติดฉลากอาหารปลอด GMOs                 &nbs...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤศจิกายน 2552
ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ของอินเดียในปี 2553

ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ของอินเดียในปี 2553               ปัจจุบันผู้บริโภคชาวอินเดี...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤศจิกายน 2552
ญี่ปุ่นแจ้งการแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างในอาหาร และพืชผลทางการเกษตร

ญี่ปุ่นแจ้งการแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างในอาหาร และพืชผลทางการเกษตร             กระทรวงสาธารณ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 พฤศจิกายน 2552
EFSA ยืนยันไม่พิจารณาลดค่า ADI วัตถุกันเสีย

EFSA ยืนยันไม่พิจารณาลดค่า ADI วัตถุกันเสีย               หน่วยงานด้านความปลอดภัยด้า...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤศจิกายน 2552
มาเลเซียประกาศโอนอำนาจการรับรอง HALAl คืน JAKIM

มาเลเซียประกาศโอนอำนาจการรับรอง  HALAl คืน JAKIM               เมื่อวันที่ 8 กร...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ตุลาคม 2552
สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol

สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol             สหภาพยุโรปอนุญาตให้ผู้ผล...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ตุลาคม 2552
PDA จับมือ USDA สร้างความปลอดภัยอาหารนำเข้า

PDA จับมือ USDA สร้างความปลอดภัยอาหารนำเข้า             รัฐบาลสหรัฐฯอเมริกาเปิดช่องว่างของเค...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ตุลาคม 2552
FSA ไม่ยอมรับ การกล่าวอ้าง Omega-3 ในผลิตภัณฑ์

FSA ไม่ยอมรับ การกล่าวอ้าง Omega-3 ในผลิตภัณฑ์             หน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ตุลาคม 2552
นิวซีแลนด์เตรียมปฏิรูปกฎหมายด้านอาหารใหม่

นิวซีแลนด์เตรียมปฏิรูปกฎหมายด้านอาหารใหม่             Kate Wilkinson รัฐมนตรีด้านความปลอดภัย...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กันยายน 2552
EFSA ออกระเบียบใหม่ว่าด้วย วัสดุสัมผัสอาหาร

EFSA ออกระเบียบใหม่ว่าด้วย วัสดุสัมผัสอาหาร             หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภา...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กันยายน 2552
USFDA ไฟเขียว Baobab ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

USFDA Baobab             สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Dru Administratio...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กันยายน 2552
ฝรั่งเศสห้ามใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์อาหาร

ฝรั่งเศสห้ามใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์อาหาร             กลายเป็นประเด็นที่ยังค้างคาใจอยู่ สำหรั...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กันยายน 2552
EFSA เตรียมเสนอค่า DRVs .ใหม่

EFSA DRVs .             คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) ร้องขอให้หน่วยงานความป...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กันยายน 2552
แคนาดาเตรียมข้อเสนอ ว่าด้วย การกล่าวอ้างสรรพคุณบนฉลากอาหารเพื่อสุขภาพ

แคนาดาเตรียมข้อเสนอ ว่าด้วย การกล่าวอ้างสรรพคุณบนฉลากอาหารเพื่อสุขภาพ             รัฐบาลแคนา...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กันยายน 2552
จีนออกระบบ การรายงานความปลอดภัยอาหารใหม่ (New food safety reporting system)

จีนออกระบบ การรายงานความปลอดภัยอาหารใหม่ (New food safety reporting system) จากปัญหาสารพิษปนปื้อนในอาหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้รัฐบาลจีนพยายามเพ...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 สิงหาคม 2552
FSA เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร

FSA เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร Food Standards Agency (FSA)  หรือ สำนักงานมาตรฐานอาหาร ประเทศ อังกฤษ เปิ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 สิงหาคม 2552
โครงการประเมินผลจากภาวะโลกร้อน ต่อปริมาณ Aflatoxin B1

โครงการประเมินผลจากภาวะโลกร้อน ต่อปริมาณ Aflatoxin B1             หน่วยงานด้านความปลอดภัยด้า...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กรกฎาคม 2552
ประเทศมุสลิมเตรียมร่างมาตรฐานฮาลาลฉบับใหม่

ประเทศมุสลิมเตรียมร่างมาตรฐานฮาลาลฉบับใหม่           สินค้าฮาลาล คือ สินค้าที่เป็นไปตามบทบัญญัติของศาส...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กรกฎาคม 2552
Codex กำหนดมาตรฐานจุลินทรีย์และเคมี ปนเปื้อนในอาหารฉบับใหม่

Codex กำหนดมาตรฐานจุลินทรีย์และเคมี ปนเปื้อนในอาหารฉบับใหม่             มาตรฐานและเกณฑ์การปฏ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กรกฎาคม 2552
สหรัฐฯออกแผนอาหารปลอดภัย ป้องกันเชื้อ Salmonella

สหรัฐฯออกแผนอาหารปลอดภัย ป้องกันเชื้อ Salmonella             สมาคมของผู้ผลิตและร้านค้าของสหร...

อ่านเพิ่มเติม
...
2 กรกฎาคม 2552
FSA ต้องการลดปริมาณการบริโภคเกลือภายในปี 2555

FSA ต้องการลดปริมาณการบริโภคเกลือภายในปี 2555 Food Standards Agency  หรือสำนักงานมาตรฐานอาหาร ประเทศอังกฤษต้องการที่จะลดบริมาณการบริโภคเกลือขอ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มิถุนายน 2552
UK เพิ่มรายละเอียดระบุ “best before” บนฉลาก

UK เพิ่มรายละเอียดระบุ “best before” บนฉลาก รัฐบาลอังกฤษออกแผนนโยบายฉบับใหม่ หนึ่งในนโยบายสำคัญคือการพิจารณายกเลิกระบุข้อความที่ทำให้เก...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มิถุนายน 2552
FDA เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ ป้องกันการปนเปื้อน E.coli ในน้ำดื่ม

FDA เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ ป้องกันการปนเปื้อน E.coli ในน้ำดื่ม ปัจจุบันน้ำประปามีคุณภาพและมาตรฐอยู่ในระดับที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยประกอบกั...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มิถุนายน 2552
สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม

สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม           ...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 พฤษภาคม 2552
EFSA เตือน ระดับนิโคตินในเห็ดสูงเกินมาตรฐาน

EFSA เตือน ระดับนิโคตินในเห็ดสูงเกินมาตรฐาน             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 พฤษภาคม 2552
อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ

อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ            ...

อ่านเพิ่มเติม
...
12 พฤษภาคม 2552
EFSA เสนอปริมาณพลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล และเกลือ ที่ควรได้รับต่อวันต่อสหภาพยุโรป

EFSA เสนอปริมาณพลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล และเกลือ ที่ควรได้รับต่อวันต่อสหภาพยุโรป          &nb...

อ่านเพิ่มเติม
...
12 พฤษภาคม 2552
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง ทางโภชนาการและสุขภาพของยุโรป

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง ทางโภชนาการและสุขภาพของยุโรป             EFSA หรือสำนักความ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 พฤษภาคม 2552
ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             กลุ่ม...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 เมษายน 2552
สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตรวจวิเคาระห์อาหารสัตว์

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตรวจวิเคาระห์อาหารสัตว์ สหภาพยุโรปประกาศระเบียบฉบับใหม่ Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27J...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 เมษายน 2552
สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ของแคดเมียมในอาหาร

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ของแคดเมียมในอาหาร             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่ง...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 เมษายน 2552
EFSA เผยการบริโภคน้ำตาลไม่ใช่สาเหตุโรคอ้วน

EFSA เผยการบริโภคน้ำตาลไม่ใช่สาเหตุโรคอ้วน             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโร...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 เมษายน 2552
เกาหลีใต้ร่างกฎหมายการห้ามใช้สีผสมอาหาร 14 ชนิด

เกาหลีใต้ร่างกฎหมายการห้ามใช้สีผสมอาหาร 14 ชนิด             เกาหลีใต้ร่างกฎหมายห้ามใช้สี 14...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 มีนาคม 2552
สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณสูงสุดของ 4-Methylbenzophenone ในบรรจุภัณฑ์

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณสูงสุดของ 4-Methylbenzophenone ในบรรจุภัณฑ์             คณะกรรมาธิการยุ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มีนาคม 2552
EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน

EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน          ...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 มีนาคม 2552
แคนาดาอาจเพิ่มชื่อ Acrylamide ในกลุ่มสารพิษในอาหาร

แคนาดาอาจเพิ่มชื่อ Acrylamide  ในกลุ่มสารพิษในอาหาร แคนาดาอาจเพิ่มชื่อ ในกลุ่มสารพิษในอาหาร Acrylamide ในกลุ่มรายชื่อสารพิษเพราะมีความเป็นไปได...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มีนาคม 2552
สภานิติบัญญัติของจีน ผ่านกฎหมายอาหารปลอดภัยฉบับใหม่

สภานิติบัญญัติของจีน  ผ่านกฎหมายอาหารปลอดภัยฉบับใหม่             สภานิติบัญญัติของจีนผ่...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 กุมภาพันธ์ 2552
แคนาดาเดินหน้าลด (Trans fat) ในอาหาร

แคนาดาเดินหน้าลด (Trans fat) ในอาหาร ประเทศแคนาดาถือืว่าเป็นประเทศแรกที่ ออกกฎหมายให้มีการแสดงปริมาณไขมันชนิดทรานส์ (Trans fat) บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหา...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2552
สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน

สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมทำการพิจารณาร่างข้อเสนอ ว่า ด้วยข้อบ...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 กุมภาพันธ์ 2552
อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก   ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับการระบุถึง แหล่งที่มาของน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ (Virgin Olive Oi...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2552
สวิตเซอร์แลนด์เสนอ Salt Strategy ลดการบริโภคเกลือ

สวิตเซอร์แลนด์เสนอ Salt Strategy ลดการบริโภคเกลือ รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภค เกลือ ของชาวสวิตซอร์แลนด์พบว่า ผู้บริโภคราว 12,000 คน มีพฤติกรร...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2552
EU ออกกฎระเบียบใหม่ ว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์สำหรับไก่เนื้อ

EU ออกกฎระเบียบใหม่ ว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์สำหรับไก่เนื้อ กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปเตรียมออกกฏระเบียบใหม่ว่าด้วยเรื่องสวัสดิภาพของไก่...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2552
EFSA ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์

EFSA  ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์ คณะทำงานย่อยของหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป เสนอปรับแก้ไขกฎข้อระเบียบเรื่องระดับว...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 มกราคม 2552
สรุปผลการประชุม ประชุม EWG-MRL ครั้งที่ 12 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

สรุปผลการประชุม ประชุม EWG-MRL ครั้งที่ 12 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  การประชุมคณะทำงาน The ExpertWorking Group on Harmonization of Maximun ...

อ่านเพิ่มเติม
...
7 มกราคม 2552
ออสเตรเลียตื่นตัวในการลดปริมาณเกลือที่ใส่ลงในผลิตภัณฑ์อาหาร

  ออสเตรเลียตื่นตัวในการลดปริมาณเกลือที่ใส่ลงในผลิตภัณฑ์อาหาร             ภาครัฐและเ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มกราคม 2552
สหภาพยุโรปไม่เห็นด้วยกับ ระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์ ชี้คณะกรรมาธิการควนทบทวนใหม่อีกครั้ง

สหภาพยุโรปไม่เห็นด้วยกับ ระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์  ชี้คณะกรรมาธิการควนทบทวนใหม่อีกครั้ง         &nbs...

อ่านเพิ่มเติม
...
26 ธันวาคม 2551
จีนเปิดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยพร้อมเร่งพัฒนามาตรฐาน SMEs

จีนเปิดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยพร้อมเร่งพัฒนามาตรฐาน SMEs             นับจากที่จีนเผชิญ...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ธันวาคม 2551
สหภาพยุโรป ปรับกฎระเบียบการใช้สังเคราะห์ และสารปรับปรุงคุณภาพอาหาร

สหภาพยุโรป ปรับกฎระเบียบการใช้สังเคราะห์ และสารปรับปรุงคุณภาพอาหาร             สืบเนื่อง...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 ธันวาคม 2551
FSANZ พิจารณาปรับมารตราฐานใหม่ อนุญาตฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

FSANZ พิจารณาปรับมารตราฐานใหม่ อนุญาตฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม สำนักงานมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia New Ze...

อ่านเพิ่มเติม
...
28 พฤศจิกายน 2551
ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับสุดท้าย

ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับสุดท้าย ปัจจุบันออสเตรเลียอนุญาตให้มีการนำเข้าไก่ปรุงสุกจากอเมริกา เดนมาร์กไทย และนิวซีแ...

อ่านเพิ่มเติม
...
20 พฤศจิกายน 2551
โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รายงานจากสมาคมพันธมิตรระหว่างประเทศด้านอาหารเสริม  (International Alliance ofDietary/Food...

อ่านเพิ่มเติม
...
10 พฤศจิกายน 2551
แคนาดาเลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์จากธันวาคม 2551 เป็น 30 มิถุนายน 2552

แคนาดาเลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์จากธันวาคม 2551 เป็น 30 มิถุนายน 2552          ...

อ่านเพิ่มเติม
...
5 พฤศจิกายน 2551
EFSA ยอมรับแหล่งวิตามิน บี 12 สำหรับอาหารเสริม

  EFSA  ยอมรับแหล่งวิตามิน บี 12 สำหรับอาหารเสริม             คณะทำงานด้านว...

อ่านเพิ่มเติม
...
24 ตุลาคม 2551
แคนาดาเตรียมออกกฎหมายห้ามนำเข้าและจำหน่ายขวดนมเด็กที่ใช้สาร Bisphenol A (BP A)

  บีพีเอ หรือ บิสฟีนอลเอ (Bisphenol A :BPA) เป็นสารประกอบที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ขวดน้ำดื่ม และ...

อ่านเพิ่มเติม
...
22 ตุลาคม 2551
FSIS พิจารณาร่างข้อเสนอติดฉลาก E. coli O157:H7 Test

FSIS  พิจารณาร่างข้อเสนอติดฉลาก  E. coli O157:H7 Test หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัย ของอาหาร (Food Safety and Inspection Servi...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กันยายน 2551
ความคืบหน้าระเบียบ Health Claims ของสาร Omega-3

ความคืบหน้าระเบียบ Health Claims ของสาร Omega-3             หลังจากสหภาพยุโรป ได้ประกาศจะพิจ...

อ่านเพิ่มเติม
...
12 กันยายน 2551
อียูปรับกฎ ระเบียบค่ามาตรฐานสารเคมีตกค้างใหม่ทั้งระบบ

  อียูปรับกฎ ระเบียบค่ามาตรฐานสารเคมีตกค้างใหม่ทั้งระบบ             1กันยายน 255...

อ่านเพิ่มเติม
...
3 กันยายน 2551
ญี่ปุ่นเสนอข้อแก้ไขค่ามาตรฐานตกค้างสารเคมีตกค้างบางรายการ

ญี่ปุ่นเสนอข้อแก้ไขค่ามาตรฐานตกค้างสารเคมีตกค้างบางรายการ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and...

อ่านเพิ่มเติม
...
25 สิงหาคม 2551
FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) หรือ FDA ตรวจสอบสินค้าอาหารที่วางจำหน่าย...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 สิงหาคม 2551
สหภาพยุโรปปรับลดปริมาณอลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริโภค

สหภาพยุโรปปรับลดปริมาณอลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริโภค             สำนักความปลอดภัยอาหารแห่งส...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 สิงหาคม 2551
กระทรวงเกษตรสหรัฐ บังคับใช้ฉลากแหล่งกำเนิดสินค้า

กระทรวงเกษตรสหรัฐ บังคับใช้ฉลากแหล่งกำเนิดสินค้า             เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2551 กร...

อ่านเพิ่มเติม
...
21 กรกฎาคม 2551
โคเด็กซ์เตรียมปรับมาตรฐานอาหาร 35 รายการ

โคเด็กซ์เตรียมปรับมาตรฐานอาหาร 35 รายการ ผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ในวาระที่ 31 ระหว่างที่ 30 มิถุนายน ถึง 5 กรกฏาคม 2551 ที่ผ่านมามีความคืบหน้า...

อ่านเพิ่มเติม
...
18 กรกฎาคม 2551
ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก

ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศแผนการคุ้มครองอาหาร (Food Protecti...

อ่านเพิ่มเติม
...
2 กรกฎาคม 2551
โลโก้ใหม่สินค้าปลาในออสเตรเลีย

โลโก้ใหม่สินค้าปลาในออสเตรเลีย ออสเตรเลียจัดทำแผนงาน Approved Fish Names เพื่อสร้างมาตราฐานเรื่องชื่อปลาที่วางจำหน่ายในท้องตลาดในระบบเดียวกัน เพื่อ...

อ่านเพิ่มเติม
...
30 มิถุนายน 2551
สหรัฐอเมริกาและจีนลงนามในแถลงการณ์ร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่อง Food and Feed Safety

สหรัฐอเมริกาและจีนลงนามในแถลงการณ์ร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่อง Food and Feed Safety                 &nb...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 มิถุนายน 2551
จีนยกร่างกฎหมายบังคับติดฉลากแสดงแหล่งที่มาสินค้า

จีนยกร่างกฎหมายบังคับติดฉลากแสดงแหล่งที่มาสินค้า ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ประเทศจีนประสบปัฐหาความไม่ปลอดภัยจากสินค้าอาหารส่งออกมาโดยตลอด โดยเฉ...

อ่านเพิ่มเติม
...
4 มิถุนายน 2551
อเมริกาเพิ่มการตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย

​อเมริกาเพิ่มการตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย หน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลด้าน อาหารปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น สำนักงานอาหารและยา (Food and Drug Admini...

อ่านเพิ่มเติม
...
29 พฤษภาคม 2551
ประกาศใช้น้ำมันปราศจากไขมันชนิดทรานส์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ประกาศใช้น้ำมันปราศจากไขมันชนิดทรานส์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 นาย Jim Skinner  ประธานกรรมาธิการ บริษัทแมคโดนัลด...

อ่านเพิ่มเติม
...
15 พฤษภาคม 2551
FSANZ ปรับ Food Standard Code บางรายการ

FSANZ ปรับ Food Standard Code บางรายการ สำนักงานมาตรฐานอาหารประเทศออสเตรียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand: FSANZ) ประกาศปรับมาต...

อ่านเพิ่มเติม
...
6 พฤษภาคม 2551
ยุโรปเตรียมแบนสารอาหารกว่า 120 ชนิด

ยุโรปเตรียมแบนสารอาหารกว่า 120 ชนิด สำนักความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป หรือ European Food Safety Authority(EFSA) ได้เสนอรายงานแก่คณะกรรมาธิการย...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 เมษายน 2551
อเมริกาอนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ยูวีกับสินค้าอาหาร

อเมริกาอนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ยูวีกับสินค้าอาหาร                         สำนักงานอาหารแล...

อ่านเพิ่มเติม
...
14 มีนาคม 2551
UAE เข้มงวดกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหาร

UAE เข้มงวดกฎ ระเบียบการติดฉลากอาหาร เมื่อวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2551 เทศบาลเมืองดูไบร่วมกับ Dubai World Trade Centre (DWTC) ในงาน Gulfood 200...

อ่านเพิ่มเติม
...
5 มีนาคม 2551
แคนาดาเร่งหาข้อสรุป “การกล่าวอ้างทางสุขภาพ” ของผลิตภัณฑ์อาหาร

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) กำลังอยู่ในระหว่างการขอรับข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการอาหาร ยา และสุขภาพ สำหรับการกำหนดกฎระเบียบข้...

อ่านเพิ่มเติม
...
19 กุมภาพันธ์ 2551
“Australian Grown” โลโก้บอกความเป็นออสเตรเลียบนฉลากสินค้า

ประเทศออสเตรเลีย อนุญาตให้นำสัญลักษณ์ “Australian Grown” ติดบนฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นห่อ ถุง กระป๋อง หรือขวด ที่ผลิตโ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 กุมภาพันธ์ 2551
สหภาพยุโรปปรับปรุงระเบียบ Novel Food ใหม่

คณะกรรมาธิการยุโรปยื่นข้อเสนอปรับปรุงระเบียบว่าด้วยอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ Novel foods  

อ่านเพิ่มเติม
...
4 กุมภาพันธ์ 2551
อียูเตรียมปรับฉลากอาหารเน้นแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพ

สหภาพยุโรปเตรียมประกาศแผนการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลิกอาหารขยะและหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแทน

อ่านเพิ่มเติม
...
19 มกราคม 2551
สหภาพยุโรปรับรองสถานที่ฉายรังสีอาหารของไทย 2 แห่ง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ประกาศรับรองรายชื่อสถานที่ฉายรังสีอาหารของไทย 2 แห่ง ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน

อ่านเพิ่มเติม
...
11 มกราคม 2551
จีนประกาศห้ามใช้ถุงหิ้วพลาสติกลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐบาลจีนออกแถลงการณ์ “ประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการผลิตและการจำหน่ายถุงหิ้วพลาสติก”

อ่านเพิ่มเติม
...
19 ธันวาคม 2550
จีนเตรียมปรับรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการใหม่

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศร่างระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการสำหรับสินค้าอาหารที่วางจำหน่ายภายในประเทศทั้งชนิดที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า เพื่อให้ผู้เ...

อ่านเพิ่มเติม
...
11 ตุลาคม 2550
อียูเตรียมปรับใช้ tMRLs กับสินค้าพืชผักและผลไม้นำเข้า

สหภาพยุโรป โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เตรียมประกาศค่า MRL ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใหม่เป็นการชั่วคราว  

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527