สวัสดี

EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง

แชร์:
Favorite (38)

11 ตุลาคม 2557

EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง

จากที่กฎระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 ที่ได กำหนดมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงของประเทศที่สามที่ส่งไป จำ หน่ายยังสหภาพยุโรป โดยให้มีผลใช้มาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 แล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 1021/2014 of 26 September 2014 amending Annex

I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the

European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of  non –animal origin ใน EU Official Journal L283/32 โดยสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (Review ครั้งที่ 17)ยังคงเป็นมาตรการ เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากการ Review ครั้งที่ผ่านมาโดยสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง กับประเทศไทยได้ดังนี้

  1. สุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผัก 2 ประเภท คือ ผักในกลุ่มมะเขือ และถั่วฝักยาว ทั้งใน รูปของผักสด แช่เย็น และแช่แข็ง ที่ระดับ 20%
  2. สุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผัก 2 ประเภท คือ ผักชี และ กระเพรา-โหระพาในรูปของ ผักสด และแช่เย็น ที่ระดับ 10%
  3. สุ่มตรวจเชื้อซัลโมแนลล่าในผัก 3 ประเภท คือ ผักชี กะเพรา-โหระพา และสะระแหน่ ในรูป ของผักสด และแช_เย็น ที่ระดับ 10%
  4. สุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในพริก ในรูปของพริกสด และแช่เย็น ที่ระดับ 10%
  5. สุ่มตรวจเชื้อซัลโมแนลล่าในใบพลู (Betel leaves, Piper betle L.) ที่ระดับ 10% กฎระเบียบฉบับนี้กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527