สวัสดี

EU คุมเข้มการตรวจพบ Samonella

แชร์:
Favorite (38)

26 สิงหาคม 2557

EU คุมเข้มการตรวจพบ Samonella

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปมีมาตรการตรวจสอบควบคุมเชื้อ Samonella ในสินค้าสัตว์ปีกที่เข้มงวดเป็นอย่างสูง โ ด ย ถูก ป ร ะ ก า ศ ใ น ร ะ เ บีย บ Commission Regulation (EC) NO 2073/2005 ซึ่งได้ระบุว่าหากตรวจพบเชื้อ Samonella ในตัวอย่างเนื้อไก่ดิบที่สุ่มตรวจจำนวน กรัม 25 ตามหลักเกณฑ์ สินค้าเหล่านี้จะไม่สามารถวางจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปได้

            สำหรับสินค้าไก่ดิบ ได้ยกระดับความเข้มงวดของมาตรการควบคุมเชื้อ

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์แนบท้าย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527