สวัสดี

เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

แชร์:
Favorite (38)

15 กันยายน 2557

เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

                    ประเทศเม็กซิโกแก้ไขกฎระเบียบ NOM-051-SCFI/SSA1 ว่าด้วยข้อกำหนดการติดฉลาก (Labelling Requirements) สำหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าในรูปแบบบรรจุหีบห่อ (Pre-packaged) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคอ้วน(Obesity) และโรคเบาหวาน (Diabetes) ของชาวเม็กซิกัน โดยการแก้ไขกฏระเบียบการติดฉลากสินค้าครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของน้ำตาล เกลือ และไขมัน ที่มีอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้มากขึ้น การแก้ไขกฏระเบียบการติดฉลากในครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ

 

  1. กำหนดคำนิยามใหม่สำหรับ “พื้นที่ด้านหน้าของสินค้า (Frontal area of the product)”, “บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual container)”, “บรรจุภัณฑ์ขนาดครอบครัว (Family-size container)” และ “การติดฉลากโภชนาการ (Frontal nutritional labelling)”

 

  1. กำหนดข้อมูลทางโภชนาการที่จำเป็นต้องระบุไว้บนฉลากในบริเวณพื้นที่ด้านหน้าของสินค้า ซึ่งมีชื่อและยี่ห้อของสินค้าแสดงอยู่ ได้แก่ ปริมาณพลังงานรวมที่ได้รับจากการบริโภคสินค้า ในหน่วยแคลอรี่หรือกิโลแคลอรี่ ซึ่งจะต้องไม่ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคในแต่ละวัน (Recommended daily intake)

 

ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน Federal Commission for the Protection against Sanitary Risks (COFEPRIS) เพื่อขอขยายเวลาไปอีก 1 ปี ในการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527