สวัสดี

USFDA เสนอการแก้ไขการแสดงฟอสฟอรัสบนฉลาก

แชร์:
Favorite (38)

11 กันยายน 2557

USFDA เสนอการแก้ไขการแสดงฟอสฟอรัสบนฉลาก

                        องค์การอาหารและยาของสหรัฐอมริกา ได้เสนอการปรับปรุงฉลากโภชนาการในส่วนเนื้อหาของ การแสดงปริมาณฟอสโฟรัส ว่าเป็นปริมาณฟอสฟอรัสจากธรรมชาติหรือเป็นการเสริมเติมแต่งเนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคไตและผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตได้

                  องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่า ปัจจุบัน การแสดงปริมาณฟอสฟอรัสจัดอยู่ในประเภทการแสดงฉลากแบบ สมัครใจ ผู้ประกอบการจะแสดงปริมาณฟอสฟอรัสหรือไม่ก็ได้ แต่ ในการศึกษาและสำรวจข้อมูล ซึ่งปรากฏใน American Journal of Clinical Nutrition บ่งชี้ว่า ปริมาณฟอสฟอรัสที่ มากเกินไปนั้นจะสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิต เพิ่มขึ้น และเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคไตอีกด้วยทางองค์การอาหารและยากล่าวว่าการแสดงปริมาณฟอสฟอรัสมิได้ระบุว่าฟอสฟอรัสมีอยู่ตามธรรมชาติหรือเป็นปริมาณฟอสฟอรัสที่ถูกเติมในภายหลัง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527