สวัสดี

ความพยายามที่จะห้ามการเพาะปลูกข้าวโพด GMO ฝรั่งเศสล้มเหลว

แชร์:
Favorite (38)

11 สิงหาคม 2557

ความพยายามที่จะห้ามการเพาะปลูกข้าวโพด GMO ฝรั่งเศสล้มเหลว

                      เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้รับการรองขอให้มีการประเมินเอกสารที่ถูกส่งมาจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อมาตรการฉุกเฉิน มาตรการ 34 ของ Regulation (EC) 1829/2003 ในการห้ามการเพาะปลูกของข้าวโพดที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม สายพันธุ" MON 810 ในประเทศโซนยุโรป แต่ข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่ผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป

                   จากข้อร้องเรียนดังกล่าว ทางคณะกรรมาธิการ สหภาพยุโรปมีความเห็นว่าตามเอกสารที่จัดส่งมาจากฝรั่งเศสไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงในแง่ของความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมที่จะสนับการใช้มาตรการฉุกเฉินในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สายอย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม ก็ยังมีข้อจำกัดทางเทคนิคอยู่บ้างในบางรายการและในบางประเทศใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ในทางการค้าต่อไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527